Učíme se z minulosti

Učíme se z minulosti

EUTIS, o.p.s. ve spolupráci se Spolkem Političtí vězni.cz a BBAG (Postupim) připravují nový vzdělávací projekt zaměřený na předávání znalostí o moderní historii. Díky projektu podpořenému z programu Erasmus+ proškolíme skupinu českých a německých pracovníků s mládeží a učitelů společenských věd či dějepisu v efektivních a atraktivních metodách výuky o tragických událostech 20. století a okolnostech vzniku totalitních režimů. Projekt se bude skládat ze dvou mezinárodních seminářů, které proběhnou na jaře 2019 v Postupimi (Německo) a na podzim v Jáchymově (ČR). Pod vedením zkušených expertů zde budou mít účastníci z České republiky a Německa možnost sledovat ukázky konkrétních metod práce s mládeží přímo na místech paměti, diskutovat a sdílet své zkušenosti z praxe a zlepšit si tak kompetence a získat novou inspiraci pro své vlastní vzdělávací aktivity. Účastníci se navíc budou podílet na vytvoření inovativní příručky – průvodce výukou o místech paměti spojených s totalitní minulostí, která bude poté v tištěné i on-line podobě v českém, německém a anglickém jazyce k dispozici jak účastníkům projektu, tak dalším pracovníkům s mládeží i široké veřejnosti.

Aktuálně probíhá přihlašování zájemců o zapojení do tohoto projektu. Přihlásit se mohou zkušenější i méně zkušení učitelé společenských věd a dějepisu ze středních škol se zájmem o metody neformálního vzdělávání z České republiky a Německa a také pracovníci s mládeží z organizací věnujících se výuce moderních dějin z obou zemí.

Účastnický poplatek pro účastníky z České republiky je celkem 1989,- Kč. Organizátoři hradí cestovné, ubytování, plnou penzi a odborný program na obou seminářích.

Přihlašování je otevřené do 28. 2. 2019 a probíhá prostřednictvím formuláře: https://eutis.typeform.com/to/TUsDpn

Vybrané účastníky budeme informovat nejpozději začátkem března 2019.

Více informací naleznete v pozvánce.

Kontakt

Kateřina Šustrová a Michael Murad: [email protected]