Kontakty

EUTIS, obecně prospěšná společnost
Srbská 2634/28
612 00 Brno

IČ: 269 73 651
DIČ: CZ269 73 651

Společnost je zapsána v rejstříku neziskových organizací Krajského soudu v Brně dne 11.08.2005, vložka 262, oddíl O.

Bankovní spojení: 2801525009 / 2010 (Fio banka, a.s.)

Naši lidé

Ředitel společnosti

Mgr. Roman Badík

Vystudoval Katedru politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. V EUTIS působí od roku 2006 nejdříve na pozici projektového manažera a od roku 2011 na pozici ředitele společnosti. Ve společnosti stál u zrodu projektů Rozhoduj o Evropě a EU-WEEK-END. Mimo neziskový sektor působil v poradenské společnosti zabývající se strukturálními fondy EU, ve Středoevropském technologickém institutu, na Odboru výzkumu Masarykovy univerzity a v současnosti v soukromé biotechnologické firmě. Mezi jeho záliby patří cestování, vysokohorská turistika a běh.

Projektová manažerka

Bc. Karolína Mrázková B.A.

Projektová manažerka

Mgr. Tímea Červeňová

Tímea je absolventkou magisterského programu Bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě. Akuálně na stejné univerzitě ještě dokončuje magisterské studium v oboru Evropská studia. Behem podzimu 2018 absolvovala studijní pobyt prostřednictvím programu Erasmus+ na Tallinn University. S organizací EUTIS aktivně spolupracuje od roku 2019 a od účasti v projektu Rozhoduj o Evropě v roce 2015 se aktivně zajímá o témata spojená s EU a jejich vhodným zprostředkováním mladým lidem. Ve volném čase se věnuje dobrovolnickým aktivitám a turistice.

lektor

Leon Tóth

Leon je studentem Univerzity Karlovy v Praze, kde studuje magisterský obor Právo a právní věda. Zajímá ho oblast mezinárodních vztahů, především pak fungování nadnárodních institucí. V minulosti vedl organizační týmy studentských konferencí a podílel se na realizaci modelových zasedání s mezinárodní účastí. Absolvoval několik odborných stáží se zaměřením na EU a spolupořádá projekty se zaměřením na rozvoj aktivního občanství a participace. V současné době zastává pozici koordinátora Národního konventu o EU v Sekci pro evropské záležitosti Úřadu vlády. Ve svém volném čase se věnuje historii či rešeršní činnosti pro advokátní kancelář.

Předseda správní rady

Mgr. et Mgr. Michael Murad

Michael je absolventem práva a bezpečnostních a strategických studií na Masarykově univerzitě. Na poli občanského vzdělávání je aktivní od roku 2009, kdy začal spolupracovat s o.p.s. EUTIS, ve které působí od roku 2011 jako projektový manažer. Podílel se na realizaci řady národních i mezinárodních projektů zaměřených na zvýšení účasti mladých lidí na politice. V minulosti úzce spolupracoval s dalšími neziskovými organizacemi, či např. se středisky Europe Direct. V rámci sítě EUNET byl předsedou pracovní skupiny zaměřené na výměnu zkušeností a metod při práci s mládeží. Od ledna 2020 působí v Asociaci pro mezinárodní otázky jako koordinátor Česko-německého programu pro mladé profesionály (CGYPP). Mezi jeho záliby patří cestování, literatura a procházky po horách.

Mgr. Kateřina Šustrová

Kateřina je absolventkou magisterského studia politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a v současné době pracuje v Sekci evropské Úřadu vlády ČR. S EUTISem spolupracuje od roku 2014 na projektech neformálního občanského vzdělávání, kterému by se chtěla věnovat i do budoucna. I proto absolvovala doplňující pedagogické studium pro učitele středních škol. Věnuje se také celé řadě dobrovolnických aktivit, od výuky češtiny pro cizince po spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Baví ji studium cizích jazyků, cestování a poznávání nových kultur.

E-mailový zpravodaj

Dokumenty