Kontakty

EUTIS, obecně prospěšná společnost
Srbská 2634/28
612 00 Brno

IČ: 269 73 651
DIČ: CZ269 73 651

Společnost je zapsána v rejstříku neziskových organizací Krajského soudu v Brně dne 11.08.2005, vložka 262, oddíl O.

Bankovní spojení: 2801525009 / 2010 (Fio banka, a.s.)

Naši lidé

Ředitel společnosti

Mgr. Roman Badík

Vystudoval Katedru politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. V EUTIS působí od roku 2006 nejdříve na pozici projektového manažera a od roku 2011 na pozici ředitele společnosti. Ve společnosti stál u zrodu projektů Rozhoduj o Evropě a EU-WEEK-END. Mimo neziskový sektor působil v poradenské společnosti zabývající se strukturálními fondy EU, ve Středoevropském technologickém institutu, na Odboru výzkumu Masarykovy univerzity a v současnosti v soukromé biotechnologické firmě. Mezi jeho záliby patří cestování, vysokohorská turistika a běh.

Předseda správní rady

Mgr. et Mgr. Michael Murad

Michael je absolventem práva a bezpečnostních a strategických studií na Masarykově univerzitě. Na poli občanského vzdělávání je aktivní od roku 2009, kdy začal spolupracovat s o.p.s. EUTIS, ve které působí od roku 2011 jako projektový manažer. Podílel se na realizaci řady národních i mezinárodních projektů zaměřených na zvýšení účasti mladých lidí na politice. V minulosti úzce spolupracoval s dalšími neziskovými organizacemi, či např. se středisky Europe Direct. V rámci sítě EUNET byl předsedou pracovní skupiny zaměřené na výměnu zkušeností a metod při práci s mládeží. Od ledna 2020 působí v Asociaci pro mezinárodní otázky jako koordinátor Česko-německého programu pro mladé profesionály (CGYPP). Mezi jeho záliby patří cestování, literatura a procházky po horách.

Mgr. Kateřina Šustrová

Kateřina je absolventkou magisterského studia politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a v současné době pracuje v Sekci evropské Úřadu vlády ČR. S EUTISem spolupracuje od roku 2014 na projektech neformálního občanského vzdělávání, kterému by se chtěla věnovat i do budoucna. I proto absolvovala doplňující pedagogické studium pro učitele středních škol. Věnuje se také celé řadě dobrovolnických aktivit, od výuky češtiny pro cizince po spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Baví ji studium cizích jazyků, cestování a poznávání nových kultur.

Projektová manažerka

Mgr. Tímea Červeňová

Tímea je absolventkou magisterského programu Bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě. Akuálně na stejné univerzitě ještě dokončuje magisterské studium v oboru Evropská studia. Behem podzimu 2018 absolvovala studijní pobyt prostřednictvím programu Erasmus+ na Tallinn University. S organizací EUTIS aktivně spolupracuje od roku 2019 a od účasti v projektu Rozhoduj o Evropě v roce 2015 se aktivně zajímá o témata spojená s EU a jejich vhodným zprostředkováním mladým lidem. Ve volném čase se věnuje dobrovolnickým aktivitám a turistice.

lektor

Mgr. Jan Jakovljevič

Jan je absolventem mezinárodních vztahů na Masarykově univerzitě. S organizací Eutis aktivně spolupracuje od roku 2017, kdy se poprvé podílel na přípravě tehdejšího brněnského modelového zasedání Rozhoduj o Evropě. Aktuálne pracuje pre Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU. Rád se věnuje otázkám participace, zejména na obecní úrovni, na které si podle něj mladí lidé mohou nejlépe a nejsnáze vyzkoušet, jak ovlivňovat veřejné dění. V minulosti působil mimo jiné jako externí redaktor jihočeské MF DNES. Ve volném čase se zajímá o veřejné dění, rád sportuje, odpočívá a tráví čas se svojí přítelkyní.

lektor

Leon Tóth

Leon je studentem Univerzity Karlovy v Praze, kde studuje magisterský obor Právo a právní věda. Zajímá ho oblast mezinárodních vztahů, především pak fungování nadnárodních institucí. V minulosti vedl organizační týmy studentských konferencí a podílel se na realizaci modelových zasedání s mezinárodní účastí. Absolvoval několik odborných stáží se zaměřením na EU a spolupořádá projekty se zaměřením na rozvoj aktivního občanství a participace. V současné době zastává pozici koordinátora Národního konventu o EU v Sekci pro evropské záležitosti Úřadu vlády. Ve svém volném čase se věnuje historii či rešeršní činnosti pro advokátní kancelář.

E-mailový zpravodaj

Dokumenty