Projekt “Učíme se z minulosti” byl završen druhým seminářem v Božím Daru a v Jáchymově

Projekt “Učíme se z minulosti” byl završen druhým seminářem v Božím Daru a v Jáchymově

Praha, 12. 10. 2019 – Seminář pro učitele dějepisu a občanské nauky a pracovníky s mládeží z Česka a z Německa se uskutečnil ve dnech 27. září – 2. října 2019 v Jáchymově, Božím Daru a okolí. Seminář jsme zahájili v pátek úvodním setkáním se starostou Božího Daru Janem Horníkem, který nám laskavě poskytl prostory obecního úřadu k využití během nadcházejících aktivit. Seznámili jsme se rovněž s novými účastníky, kteří se k projektu připojili v jeho průběhu, a připomněli jsme si obsah prvního semináře, který proběhl ve dnech 1. – 6. dubna 2019 v Postupimi a v Berlíně.

Následující den jsme se vydali do terénu a prošli část naučné stezky Jáchymovské peklo, kde jsme se rovněž seznámili s některými pedagogickými metodami, které je možné na tomto místě využít. Zúčastnili jsme se též tradičního skautského vzpomínkového ceremoniálu, připomínajícího každoročně v den státního svátku u Mohyly Eliáš památku politických vězňů komunistického režimu. Setkali jsme se zde také s pamětníkem Miroslavem Koptem, který s námi poté strávil celý zbytek dne a podělil se s námi o své vzpomínky na místo, kde byl vězněn a nasazen k nuceným pracím v uranových dolech.

V neděli jsme navštívili muzeum Královská mincovna v Jáchymově, kde jsme se dozvěděli více o historii hornictví v regionu. Následně jsme se opět setkali s Miroslavem Koptem, který nejprve v expozici muzea věnované třetímu odboji pokračoval ve svém vyprávění o životě v pracovních táborech a později s námi navštívil i národní kulturní památku Rudá věž smrti, která v 50. letech sloužila jako třídírna uranové rudy. Náš program pokračoval návštěvou unikátního Památníku obětem násilí v Ostrově, který je věnován českým a německým obyvatelům regionu a všem perzekvovaným z národnostních, rasových, politických nebo náboženských důvodů v průběhu 20. století. Po přesunu zpět do Božího Daru jsme během workshopu reflektovali naše zážitky. Bohatý nedělní program byl pak zakončen návštěvou Štoly Johannes, zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO.

V pondělí absolvovali účastníci workshopy zaměřené na problematiku zpracování uranu a exkurzi do Štoly č. 1. Zároveň se setkali s místním pamětníkem, se kterým diskutovali o tom, jak vnímají obyvatelé regionu historii Jáchymovska ve 20. století. Další den jsme navštívili zbývající část naučné stezky během procházky s historikem Michal Loučem, který nás seznámil s bývalými tábory nucené práce Nikolaj a Svornost. Odpoledne bylo věnováno představení možnostem dramatického ztvárnění traumatické minulosti ve výuce. Během středečního dopoledne jsme se věnovali práci na výstupech projektu a účastníci představili své plány na návštěvy míst paměti s jejich skupinami mladých lidí, respektive s třídami. Výstupem projektu bude trojjazyčná brožura, která zájemce provede prací s místy paměti nejenom na Jáchymovsku a také interaktivní průvodce po naučné stezce Jáchymovské peklo v mobilní aplikaci Actionbound.

Projekt “Učíme se z minulosti: Jak zprostředkovávat historická témata v občanském vzdělávání” připravuje EUTIS, o.p.s. ve spolupráci se Spolkem Političtí vězni. cz a BBAG Potsdam. Projekt je kofinancován z programu Erasmus+. Seminář v Jáchymově a v Božím Daru byl připraven ve spolupráci s městem Boží Dar a společností Actionbound.

Další aktuality