První seminář projektu „Učíme se z minulosti“ je úspěšně za námi!

První seminář projektu „Učíme se z minulosti“ je úspěšně za námi!

Praha, 7. 4. 2019 V týdnu od 1. do 6. dubna se uskutečnil první seminář projektu “Učíme se z minulosti: Jak zprostředkovávat historická témata v občanském vzdělávání”. V Postupimi a okolí jsme se skupinou učitelů a pracovníků s mládeží z České republiky a Německa navštívili několik míst paměti, s místními experty diskutovali o metodách a postupech vhodných pro práci se studenty a mladými lidmi na těchto místech, a pod didaktickým vedením připravili návrhy vlastních vzdělávacích aktivit spojených s místy paměti.

První den semináře byl věnován vzájemnému seznámení, představení partnerských organizací a úvodu do systému občanského vzdělávání v Německu. Účastníci zároveň dostali studijní materiál, který je provázel po celou dobu semináře a do něhož mohli zaznamenávat své zkušenosti a postřehy.

Následující den jsme zahájili u Glienicker Brücke, mostu přes řeku Havola, který byl během studené války spojnicí mezi územím západního Berlína a NDR. Setkali jsme se zde s pamětnicí, paní Ritou Bergemann, která spolu s partnerem v roce 1961 v tomto místě dokázala řeku přeplavat a uprchnout tak do západního Německa. Následně jsme zavítali do památníku Berlín-Hohenschönhausen, který se nachází v budovách bývalého sovětského zvláštního a internačního tábora a později vyšetřovacího vězení Stasi, kde byla vězněna řada politických vězňů. Po návratu do Postupimi si pak účastníci projektu měli možnost vyzkoušet práci s aplikací Action Bound, která může být využita jako atraktivní a interaktivní způsob seznámení mladých lidí s konkrétní lokalitou.

Ve středu jsme zavítali do památníku Lindenstraße, který je bývalou věznicí v minulosti využívanou nacisty, Sověty i Stasi. Setkali jsme se s jedním z pamětníků, který zde byl vězněn v 60. letech, a diskutovali se zaměstnanci muzea o pedagogických možnostech zprostředkování historie tohoto místa studentům. Odpoledne pak bylo věnováno praktickým workshopům práce s místy paměti a reflexe dosavadního programu pod vedením expertů Hany Hláskové (z LAkD Brandenburg) a Martina Kríže.

Následující den se opět nesl v duchu návštěv míst paměti. Větší část dne jsme strávili v památníku a muzeu bývalého koncentračního tábora Sachsenhausen, kde se nám věnovala jedna z místních zaměstnankyň odpovídající za pedagogické programy a kromě prohlídky památníku nám umožnila vyzkoušet si i některé praktické příklady metod práce s mládeží na tomto místě. Diskutovali jsme rovněž o základních principech, z nichž by měla práce se studenty na takto traumatických místech vycházet. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do Berlína, kde jsme zavítali do muzea Tränenpalast připomínajícího osobní příběhy spojené s rozdělením Berlína.

V pátek jsme absolvovali poslední exkurzi do památníku Leistikowstraße v Postupimi, který během studené války sloužil jako vyšetřovací věznice KGB. I zde jsme diskutovali s místní průvodkyní o pedagogických možnostech, které toto místo nabízí. Páteční odpoledne pak bylo opět věnováno reflexi a rovněž práci účastníků na vlastních návrzích vzdělávacích exkurzí či workshopů.
V sobotu měli účastníci možnost představit své projekty a rovněž zhodnotit průběh celého semináře.

Druhý seminář v rámci projektu se uskuteční ve dnech 27. září – 2. října v Jáchymově. Účastníci zde budu mít možnost navštívit další místa paměti, zhodnotit průběh jimi realizovaných projektů a získat zpětnou vazbu. Navážeme rovněž na poznatky získané na prvním semináři a budeme je dále prohlubovat. Výstupem celého projektu bude brožura o práci s místy paměti při výuce mladých lidí, která bude následně k dispozici zúčastněným pedagogům a pracovníkům s mládeží i široké veřejnosti.

Projekt připravuje EUTIS, o.p.s. ve spolupráci se Spolkem Političtí vězni.cz a BBAG Potsdam. Projekt je financován z programu Erasmus+. Za podporu při realizaci semináře v Postupimi děkujeme i nadaci Heinrich-Böll-Stiftung a Českým centrům.

Další aktuality

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Přejeme Vám veselé Velikonoce, které mají letos sice poněkud netradiční podobu, ale poselství naděje zůstává, na to nezapomínejme! Tým EUTIS...

Publikováno 10. 4. 2020
Pokračujeme i v karanténě!

Pokračujeme i v karanténě!

Brno, Praha, 26. 3. 2020 – Vzkaz od našeho týmu a od slovenských partnerů z Centra pre európsku politiku a tipy na...

Publikováno 26. 3. 2020