Workshop Demokracie a já zamířil do Pardubic

Workshop Demokracie a já zamířil do Pardubic

Pardubice, 30. dubna 2019 Představit mladým lidem politiku a možnosti občanské participace za účelem zvýšení jejich účasti nejen u voleb. To je cílem akcí v rámci Evropského týdne mládeže, který je aktuálně v plném proudu. V rámci této události se konají jednodenní workshopy s tématem „Demokracie a já“. Prozatím poslední z nich se uskutečnil v úterý 30. dubna od 8:30 na krajském úřadě Pardubického krajePardubicích.

V dopolední části programu měli účastníci semináře možnost navzájem se poznat, a také objevit v čem spočívá tajemství občanské participace. Poté, co si vyslechli přednášku, která se tímto tématem zabývala, rozpoznávali během aktivity „Co se stane, když se to nestane?“ překážky občanské participace. Následně si mladí lidé mohli vyzkoušet, jaké je to kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu a blíže se seznámili s činností této instituce.

V rámci workshopů Demokracie a já se také mladí lidé setkávají s osobami aktivně se zapojujícími do veřejného dění, seznamují se s jejich osobními příběhy a motivací ke vstupu do veřejného dění, mají možnost klást libovolné dotazy a diskutovat témata, která jsou aktuální a relevantní pro Evropský sbor solidarity. Pardubického semináře se jmenovitě zúčastnili Bohumil Bernášek (člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za školství), Lenka Janošková (vedoucí Centra na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj), Kamila Skalecká (majitelka bezobalové prodejny v Pardubicích BeZobalka) a Tereza Všetečková (zástupkyně CzechInvest).

„V průběhu semináře měli studenti také možnost za pomoci zúčastněných hostů vypracovávat projektové žádosti týkající se věcí, které by chtěli ve svém okolí zlepšit,“ uvádí projektový manažer Eutis o.p.s. Michael Murad. Cílem této fáze programu bylo, aby si mladí lidé vyzkoušeli reálnou občanskou participaci a uvědomili si, že když budou mít vůli a chuť, mají možnost něco změnit. Studenti v Pardubicích se zaměřili například na problematiku (ne)informovanosti mladých lidí a rodičů o rizicích v oblasti využívání sociálních sítí či billboardy u silnic. „Mohu konstatovat, že mě studenti překvapili svým zájmem o společenské dění a kritickými pohledy na některé věci, které se určitě nelíbí ani dospělým,“ řekl radní Pardubického kraje Bohumil Bernášek a dodal, že obohacení středoškolského studia o podobné aktivity, jako je právě Demokracie a já, které učí žáky přemýšlet, velmi vítá.Tento příspěvek je sponzorován našimi partnery Wigs

Fotografie z workshopu si můžete prohlédnout na našem webu.

V následujících dvou týdnech proběhnou ještě další tři obdobné workshopy v regionech České republiky. Ten nejbližší se uskuteční ve čtvrtek 2. května na krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po skončení série regionálních workshopů bude projekt uzavřen konferencí, která proběhne 20. května v Praze a na níž se představí nejlepší týmy z regionálních workshopů. Nejlepší studentské projekty pak získají možnost vypracovat své žádosti do podoby, aby mohly být podpořeny v rámci Evropského sboru solidarity. Jejich autoři také získají hodnotné ceny.

Workshopy připravuje Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací EUTIS, o.p.s. Workshop v Pardubicích byl připraven ve spolupráci s Eurocentrem Pardubice.

Autor: Jan Jakovljevič

Další aktuality