V Horce nad Moravou začíná modelové zasedání institucí EU

V Horce nad Moravou začíná modelové zasedání institucí EU

Brno, 9. února 2024 – Modelové zasedání institucí EU bude zahájeno již dnes! Vyvrcholení letošního ročníku projektu Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky uvítá v centru Sluňákov v Horce nad Moravou třicet středoškolských studentů z České republiky. Během tří denního programu je pro účastníky připravena řada aktivit.

Během prvního dne modelového zasedání je na programu přivítání nejen členy organizace EUTIS, ale i zástupci partnerů a osobnostmi profesně spojenými s Evropskou unií. Účastníky tak například skrze videozdravici přivítají např. ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, eurokomisařka za Českou republiku, zodpovědná za hodnoty a transparentnost Věra Jourová nebo místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová.

Po slavnostním zahájení bude následovat první panelová diskuze s odborníky na téma umělé inteligence. Účastníci budou mít možnost debatovat s Jakubem Lyskem z Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci a Janem Míčou ze Zastoupení Evropské komise v České republice. Program prvního dne uzavře seznamovací aktivita a představení Youthpassů.

Druhý den modelového zasedání bude zahájen první oddělenou schůzí Rady EU a Evropského parlamentu. Na programu bude Akt EU o umělé inteligenci. Tento návrh nařízení cílí na regulaci systémů umělé inteligence a klasifikuje je dle rizika, které představují. Nařízení navrhuje větší či menší stupeň regulace a kontroly dle přiřazeného stupně rizika. Spornými body v jednání mohou být například definice, dopady nařízení na konkurenceschopnost evropského trhu, dopady na malé a střední podniky nebo i také to, jakým způsobem bude dodržování nařízení kontrolováno.

Po jednání bude následovat workshop s Radovanem Blahutem, mladým delegátem Dialogu EU s mládeží o Evropském dialogu mládeže a European Youth Goals. Po obědě se účastníci mohou těšit na druhou diskusní aktivitu, tentokrát o možnostech zapojení mladých do veřejného dění. Účastníci budou moci debatovat se Zuzanou Wildovou za Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží, Radovanem Blahutem za Dialog EU s mládeží a Veronikou Novotnou a Matějem Kalkusem za Politiku nejen pro mladé. Před večeří se účastníci přesunou do druhého odděleného jednání Rady EU a Parlamentu. Druhý den uzavře zábavný kvíz o EU.

Poslední den modelu zahájí workshop o příležitostech pro mladé v EU a volbách do Evropského parlamentu s Irenou Kubáškovou z Kanceláře EP v ČR a Kristínou Pitoňákovou za Eurocentrum Europe Direct Olomouc. Poté se v závěrečném jednání institucí EU sejdou dohromady Rada EU a Evropský parlament, aby se pokusili najít společný kompromis o projednaném Aktu EU o umělé inteligenci. Modelové zasedání ukončí vyhodnocení nejúspěšnějších účastníků.

Projekt je ve školním roce 2023/2024 realizován obecně prospěšnou společností Eutis, a s podporou Zastoupení Evropské komise v České republice, Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Kanceláře Evropského parlamentu v České republice, Europe Direct Česká republika, Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží a Eurodesk Česká republika. Modelové zasedání institucí EU je spolufinancováno Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.

Další aktuality