Série workshopů Demokracie a já pokračovala v Ostravě a Ústí nad Labem!

Série workshopů Demokracie a já pokračovala v Ostravě a Ústí nad Labem!

Praha, Brno 6. 5. 2019 Představit mladým lidem politiku a možnosti občanské participace za účelem zvýšení jejich účasti nejen u voleb. To je cílem akcí v rámci Evropského týdne mládeže, který je aktuálně v plném proudu. V rámci této události se uskutečňují jednodenní workshopy s tématem „Demokracie a já“. Čtvrtý a pátý z nich proběhly ve dnech 2. a 6. května v Ostravě a v Ústí nad Labem.

Na samotném začátku obou zmiňovaných workshopů se mohli účastníci navzájem poznat, a také vyzkoušet si argumentovat o otázce, jestli by měla být volební účast povinná. Poté, co se po těchto aktivitách vrátili na svá místa, si vyslechli přednášku, která se zabývala občanskou participací a na kterou navazovala aktivita „Co se stane, když se to nestane?“, v rámci níž studenti rozpoznávali překážky občanské participace. V závěru dopoledního programu měli mladí lidé možnost vyzkoušet si kandidovat v našich fiktivních volbách do Evropského parlamentu a zároveň se dozvědět více o fungování této instituce.

Workshopy Demokracie a já jsou však zejména o aktivním zapojení mladých lidí. Ti se setkávají s osobami aktivně se angažujícími, seznamují se s jejich osobními příběhy a motivací ke vstupu do veřejného dění, mají možnost klást libovolné dotazy a diskutovat témata, která jsou aktuální a relevantní pro Evropský sbor solidarity. V Ostravě byli hosty pro diskusní část workshopu: Libor Lenčo (vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy MSK); Martin Feller (koordinátor místní skupiny Hnutí DUHA Ostrava) a Richard Vereš (starosta Slezské Ostravy). V Ústí nad Labem pak pozvání přijali: Marie Gottfriedová (ředitelka ZŠ Trmice a místní zastupitelka); Aleš Loziak (ředitel veřejného sálu Hraničář); Tereza Matoušková (majitelka bezobalového obchodu) a Daniel Šárovec (VŠ pedagog, politolog).

V průběhu obou workshopů měli studenti také možnost navrhnout řešení problémů, které vnímají v místě, kde žijí. Za pomoci zúčastněných hostů připravovali koncepty projektových žádostí, které mají za cíl tyto nedostatky odstranit. V Ostravě se mladí lidé zaměřili například na sběr použitého oleje, zvýšení atraktivity Ostravy a jejího okolí či zkvalitnění veřejného prostoru. Ústečtí účastníci pak chtěli řešit plýtvání vodou, recyklaci v Ústí nad Labem či uspořádávat veřejné debaty v Litvínově. Fotografie z dosavadních workshopů si můžete prohlédnout na našem webu.

pátek 10. května od 8:30 se na krajském úřadě v Českých Budějovicích uskuteční poslední, v pořadí šestý, workshop. Po něm přijde na řadu konference, která proběhne 20. květnaPraze a na níž se představí nejlepší týmy z regionálních workshopů. Nejlepší studentské projekty pak získají možnost vypracovat své žádosti do podoby, aby mohly být podpořeny v rámci Evropského sboru solidarity. Jejich autoři také získají hodnotné ceny.

Workshopy připravuje Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací EUTIS, o.p.s. Workshop v Ostravě byl připraven ve spolupráci s Eurocentrem Ostrava, na přípravě workshopu v Ústí nad Labem se pak podílelo Eurocentrum Ústí nad Labem.

Autor: Jan Jakovljevič

Další aktuality

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Přejeme Vám veselé Velikonoce, které mají letos sice poněkud netradiční podobu, ale poselství naděje zůstává, na to nezapomínejme! Tým EUTIS...

Publikováno 10. 4. 2020
Pokračujeme i v karanténě!

Pokračujeme i v karanténě!

Brno, Praha, 26. 3. 2020 – Vzkaz od našeho týmu a od slovenských partnerů z Centra pre európsku politiku a tipy na...

Publikováno 26. 3. 2020