Série workshopů Demokracie a já pokračovala v Ostravě a Ústí nad Labem!

Série workshopů Demokracie a já pokračovala v Ostravě a Ústí nad Labem!

Praha, Brno 6. 5. 2019 Představit mladým lidem politiku a možnosti občanské participace za účelem zvýšení jejich účasti nejen u voleb. To je cílem akcí v rámci Evropského týdne mládeže, který je aktuálně v plném proudu. V rámci této události se uskutečňují jednodenní workshopy s tématem „Demokracie a já“. Čtvrtý a pátý z nich proběhly ve dnech 2. a 6. května v Ostravě a v Ústí nad Labem.

Na samotném začátku obou zmiňovaných workshopů se mohli účastníci navzájem poznat, a také vyzkoušet si argumentovat o otázce, jestli by měla být volební účast povinná. Poté, co se po těchto aktivitách vrátili na svá místa, si vyslechli přednášku, která se zabývala občanskou participací a na kterou navazovala aktivita „Co se stane, když se to nestane?“, v rámci níž studenti rozpoznávali překážky občanské participace. V závěru dopoledního programu měli mladí lidé možnost vyzkoušet si kandidovat v našich fiktivních volbách do Evropského parlamentu a zároveň se dozvědět více o fungování této instituce.

Workshopy Demokracie a já jsou však zejména o aktivním zapojení mladých lidí. Ti se setkávají s osobami aktivně se angažujícími, seznamují se s jejich osobními příběhy a motivací ke vstupu do veřejného dění, mají možnost klást libovolné dotazy a diskutovat témata, která jsou aktuální a relevantní pro Evropský sbor solidarity. V Ostravě byli hosty pro diskusní část workshopu: Libor Lenčo (vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy MSK); Martin Feller (koordinátor místní skupiny Hnutí DUHA Ostrava) a Richard Vereš (starosta Slezské Ostravy). V Ústí nad Labem pak pozvání přijali: Marie Gottfriedová (ředitelka ZŠ Trmice a místní zastupitelka); Aleš Loziak (ředitel veřejného sálu Hraničář); Tereza Matoušková (majitelka bezobalového obchodu) a Daniel Šárovec (VŠ pedagog, politolog).

V průběhu obou workshopů měli studenti také možnost navrhnout řešení problémů, které vnímají v místě, kde žijí. Za pomoci zúčastněných hostů připravovali koncepty projektových žádostí, které mají za cíl tyto nedostatky odstranit. V Ostravě se mladí lidé zaměřili například na sběr použitého oleje, zvýšení atraktivity Ostravy a jejího okolí či zkvalitnění veřejného prostoru. Ústečtí účastníci pak chtěli řešit plýtvání vodou, recyklaci v Ústí nad Labem či uspořádávat veřejné debaty v Litvínově. Fotografie z dosavadních workshopů si můžete prohlédnout na našem webu.

pátek 10. května od 8:30 se na krajském úřadě v Českých Budějovicích uskuteční poslední, v pořadí šestý, workshop. Po něm přijde na řadu konference, která proběhne 20. květnaPraze a na níž se představí nejlepší týmy z regionálních workshopů. Nejlepší studentské projekty pak získají možnost vypracovat své žádosti do podoby, aby mohly být podpořeny v rámci Evropského sboru solidarity. Jejich autoři také získají hodnotné ceny.

Workshopy připravuje Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací EUTIS, o.p.s. Workshop v Ostravě byl připraven ve spolupráci s Eurocentrem Ostrava, na přípravě workshopu v Ústí nad Labem se pak podílelo Eurocentrum Ústí nad Labem.

Autor: Jan Jakovljevič

Další aktuality