Rozhoduj o Evropě – v Bratislavě se diskutovalo s europoslanci i jednalo v institucích EU

Rozhoduj o Evropě – v Bratislavě se diskutovalo s europoslanci i jednalo v institucích EU

Bratislava, 25. 1. 2020 – Program třetího dne bratislavského modelového zasedání institucí EU projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ byl velmi rozmanitý. Mladí účastníci měli nejprve možnost diskutovat s hosty, mezi nimiž byli také europoslanci Markéta Gregorová a Vladimír Bilčík, a poté opět jednali o agendách předložených Evropskou komisí.

V pátek 24. 1. 2020 v 9 hodin ráno přišla na řadu aktivita strukturovaného dialogu s mládeží. Do nich se v roli hostů zapojili europoslanci Markéta GregorováVladimír Bilčík, Igor BlahušiakLudmila Johnová z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Michaela DoležalováZuzana Wildová z České rady dětí a mládeže. Diskuze byly vedeny o formálním a neformálním vzdělávání, informovanosti o EU, budoucnosti a rozšiřování EU, a také o tom, jak motivovat lidi, aby se zajímali o veřejné dění.

Po krátké přestávce vystoupila se svým příspěvkem Lenka Babicová z Iuventy, která v prezentaci studentům představila možnosti, které studentům nabízí program Erasmus+, a pak také Evropský sbor solidarity. Zároveň účastníky motivovala k tomu, aby se nebáli a tyto možnosti bez váhání využili.

Po obědové pauze přišla na řadu krátká jednání o předložených agendách v institucích Evropské unie. Zde je mezi nejzásadnější události možné zařadit schválení nového návrhu směrnice o pracovních podmínkách, který předložila Evropská komise, Radou EU, nebo také to, že Parlament po projednání velkého množství pozměňovacích návrhů rovněž přijal projednávaný návrh nařízení o zboží, které by mohlo být použito k mučení.

Následně na řadu přišla další aktivita strukturovaného dialogu, kdy studenti nejprve pracovali s výstupy strukturovaného dialogu z českých a slovenských regionálních seminářů, a pak také po přestávce vytvářeli video výstupy mezinárodního setkání mládeže. Videa brzy zveřejníme na našem webu

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Další informace naleznete na webu www.rozhodujoevrope.cz a na facebookové stránce.

Autor: Jan Jakovljevič

Další aktuality

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Přejeme Vám veselé Velikonoce, které mají letos sice poněkud netradiční podobu, ale poselství naděje zůstává, na to nezapomínejme! Tým EUTIS...

Publikováno 10. 4. 2020
Pokračujeme i v karanténě!

Pokračujeme i v karanténě!

Brno, Praha, 26. 3. 2020 – Vzkaz od našeho týmu a od slovenských partnerů z Centra pre európsku politiku a tipy na...

Publikováno 26. 3. 2020
Odložení akcí plánovaných na březen

Odložení akcí plánovaných na březen

Praha, 10. 3. 2020 - S lítostí Vám musíme oznámit, že vzhledem k opatřením vlády a rektora Masarykovy univerzity k prevenci šíření koronaviru jsou...

Publikováno 10. 3. 2020