Rozhoduj o Evropě – v Bratislavě se diskutovalo s europoslanci i jednalo v institucích EU

Rozhoduj o Evropě – v Bratislavě se diskutovalo s europoslanci i jednalo v institucích EU

Bratislava, 25. 1. 2020 – Program třetího dne bratislavského modelového zasedání institucí EU projektu “Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky” byl velmi rozmanitý. Mladí účastníci měli nejprve možnost diskutovat s hosty, mezi nimiž byli také europoslanci Markéta Gregorová a Vladimír Bilčík, a poté opět jednali o agendách předložených Evropskou komisí.

V pátek 24. 1. 2020 v 9 hodin ráno přišla na řadu aktivita strukturovaného dialogu s mládeží. Do nich se v roli hostů zapojili europoslanci Markéta GregorováVladimír Bilčík, Igor BlahušiakLudmila Johnová z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Michaela DoležalováZuzana Wildová z České rady dětí a mládeže. Diskuze byly vedeny o formálním a neformálním vzdělávání, informovanosti o EU, budoucnosti a rozšiřování EU, a také o tom, jak motivovat lidi, aby se zajímali o veřejné dění.

Po krátké přestávce vystoupila se svým příspěvkem Lenka Babicová z Iuventy, která v prezentaci studentům představila možnosti, které studentům nabízí program Erasmus+, a pak také Evropský sbor solidarity. Zároveň účastníky motivovala k tomu, aby se nebáli a tyto možnosti bez váhání využili.

Po obědové pauze přišla na řadu krátká jednání o předložených agendách v institucích Evropské unie. Zde je mezi nejzásadnější události možné zařadit schválení nového návrhu směrnice o pracovních podmínkách, který předložila Evropská komise, Radou EU, nebo také to, že Parlament po projednání velkého množství pozměňovacích návrhů rovněž přijal projednávaný návrh nařízení o zboží, které by mohlo být použito k mučení.

Následně na řadu přišla další aktivita strukturovaného dialogu, kdy studenti nejprve pracovali s výstupy strukturovaného dialogu z českých a slovenských regionálních seminářů, a pak také po přestávce vytvářeli video výstupy mezinárodního setkání mládeže. Videa brzy zveřejníme na našem webu

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Další informace naleznete na webu www.rozhodujoevrope.cz a na facebookové stránce.

Autor: Jan Jakovljevič

Další aktuality