Jáchymovská místa paměti – příručka (nejen) pro pedagogy

Jáchymovská místa paměti – příručka (nejen) pro pedagogy

Praha, 3. 1. 2020 – Eutis, o.p.s. a Spolek Političtí vězni.cz rozbalili vánoční dárek! A hned trojitý! Představujeme Vám prototyp vzdělávací příručky k jáchymovským místům paměti, kterou se nám podařilo dokončit a vytisknout v české, anglické i německé verzi. Příručka vznikla jako materiál k pilotáži učitelům, učitelkám a pracovníkům s mládeží, kteří se zúčastnili našeho společného projektu „Učíme se z minulosti: Jak zprostředkovávat historická témata v občanském vzdělávání“.

Máme nesmírnou radost, že se naše úsilí v průběhu Vánoc zhmotnilo. V následujících týdnech tento materiál rozešleme širšímu okruhu expertů, partnerských organizací i dalším zájemcům, kteří o něj projeví zájem. Následně shromáždíme připomínky i korektury a ostrou verzi na jaře vytiskneme pro informační centra a spřátelená návštěvní místa v okolí Jáchymova. Brožury budou k dispozici všem návštěvníkům a školám zdarma. Věříme, že pomohou kultivovat vzdělávání a komunikaci nedávné minulosti a míst paměti s ní spojených a zalíbení v ní naleznou i turisté na Naučné stezce Jáchymovské peklo.Tento článek zmiňuje vaše oblíbené hats za super nízké ceny. Vyberte si z doručení ve stejný den, doručení na místě nebo vyzvednutí objednávky.

Brožura nepředstavuje jediný výstup projektu. V jeho rámci vznikl také interaktivní průvodce po naučné stezce Jáchymovské peklo v mobilní aplikaci Actionbound. Projekt realizovala v roce 2019 EUTIS, o.p.s. ve spolupráci se Spolkem Političtí vězni. cz a BBAG Potsdam a byl kofinancován z programu Erasmus+. Seminář v Jáchymově a v Božím Daru se uskutečnil ve spolupráci s městem Boží Dar a společností Actionbound. Velké poděkování patří i českým administrátorům program Evropa pro občany, který brožury vytiskl a v příštím roce ještě tisknout bude.

Celý autorský tým Vám přeje inspirativní čtení!

Česká verze příručky (pracovní verze z prosince 2019)

Anglická verze příručky (pracovní verze z prosince 2019)

Německá verze příručky (pracovní verze z prosince 2019)

Další aktuality