Evropský týden mládeže 2019 jde do finále!

Evropský týden mládeže 2019 jde do finále!

České Budějovice, 10. května 2019 Série regionálních workshopů byla zakončena v Českých Budějovicích! Poslední workshop pro mladé lidi v rámci Evropského týdne mládeže s tématem „Demokracie a já“ proběhl v pátek 10. května na krajském úřadě v Českých Budějovicích.

V dopolední části workshopu měli studenti možnost navzájem se poznat, a také vyzkoušet si argumentaci o otázce, zda by volební účast měla být povinná. V následné přednášce se dozvěděli nové informace o občanské participaci, na což navazovala aktivita „Co se stane, když se to nestane“, během které studenti rozpoznávali překážky občanské participace a jejich důsledky. V závěru dopoledního programu si pak mohli mladí účastníci vyzkoušet, jaké je to kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu.

Během workshopu se mohli mladí lidé také setkat s hosty, kteří se aktivně zapojují do veřejného dění, diskutovali s nimi o různých otázkách od toho, proč se rozhodli zapojit do veřejného života, až po problémy, které jsou pro ně a jejich okolí aktuální. V závěru workshopu si studenti ve skupinkách vybrali jeden konkrétní problém a zpracovali návrh na jeho řešení. V Českých Budějovicích se účastníci zabývali například kulturní spoluprací s rumunským Banátem, nedostatečnou výukou moderních dějin či špatným stavem sportovních hřišť v parku Stromovka. Fotografie z workshopu naleznete ve fotogalerii na webu.

Tímto workshopem byla série šesti regionálních workshopů „Demokracie a já“ zakončena. Nyní přichází na řadu konference, která se uskuteční v pondělí 20. května v Praze. Na ní bude mít dvanáct nejúspěšnějších týmů z regionů možnost prezentovat svůj projekt před odbornou porotou. Nejlepší studentské projekty pak získají možnost pod vedením expertů vypracovat své žádosti do podoby, aby mohly žádat o podporu v rámci Evropského sboru solidarity. Jejich autoři také získají hodnotné ceny. V průběhu konference budou také představeny další možnosti občanské participace a financování podobných projektů a po vyhlášení výsledků se uskuteční veletrh příležitostí.

Pozvánka na konferenci.

Workshopy a závěrečnou konferenci připravuje Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací EUTIS, o.p.s.

Autor: Jan Jakovljevič

Další aktuality