Aktualizovaná příručka: Jáchymovská místa paměti

Aktualizovaná příručka: Jáchymovská místa paměti

Praha, 31. 8. 2020 – Eutis, o.p.s. a Spolek Političtí vězni.cz se začátkem nového školního roku představují doplněnou verzi vzdělávací příručky k jáchymovským místům paměti, kterou se nám podařilo dokončit a vytisknout. Příručka vznikla jako materiál pro učitele, učitelky a pracovníky s mládeží, kteří se zúčastnili našeho společného projektu „Učíme se z minulosti: Jak zprostředkovávat historická témata v občanském vzdělávání“, který proběhl v roce 2019.

V prosinci vyšla pracovní verze příručky, k níž se nám shromáždily připomínky i korektury, které byly zapracovány do nové verze brožury, která vyšla v průběhu léta. Brožury budou k dispozici všem návštěvníkům a školám zdarma. Věříme, že pomohou kultivovat vzdělávání a komunikaci nedávné minulosti a míst paměti s ní spojených a zalíbení v ní naleznou i turisté na Naučné stezce Jáchymovské peklo.

Brožura nepředstavuje jediný výstup projektu. V jeho rámci vznikl také interaktivní průvodce po naučné stezce Jáchymovské peklo v mobilní aplikaci Actionbound. Projekt realizovala v roce 2019 EUTIS, o.p.s. ve spolupráci se Spolkem Političtí vězni. cz a BBAG Potsdam a byl kofinancován z programu Erasmus+. Seminář v Jáchymově a v Božím Daru se uskutečnil ve spolupráci s městem Boží Dar a společností Actionbound. Velké poděkování patří i českým administrátorům programu Evropa pro občany, který brožury vytiskl.

Brožura je k dispozici v českém jazyce ke stažení.

Celý autorský tým Vám přeje inspirativní čtení!

Kontakt: Michael Murad (michael.murad@eutis.cz)

Další aktuality