Výstupy účastníků projektu Rozhoduj o Evropě na téma dezinformace, evropská bezpečnost a budoucnost Evropské unie

Výstupy účastníků projektu Rozhoduj o Evropě na téma dezinformace, evropská bezpečnost a budoucnost Evropské unie

Brno, 20. dubna 2023 – Projekt „Rozhoduj o Evropě“ dává hlas mladým lidem a poskytuje jim prostor k vyjádření svých názorů na aktuální společenské otázky. Projekt se zaměřuje na zapojení mladých lidí do dialogu o důležitých tématech s osobami s rozhodovací pravomocí a umožňuje jim sdílet své myšlenky, obavy a nápady ohledně Evropy a její budoucnosti. Jedním z cenných výstupů tohoto projektu jsou videa, která připravili účastníci modelového zasedání institucí EU na konci ledna v Brně. Tato videa zachycují názory a postřehy účastníků na klíčové otázky, jako jsou dezinformace, evropská bezpečnost a budoucnost Evropské unie. Účastníci se ve videích vášnivě a autenticky vyjadřují ke svým zkušenostem, obavám a nadějím v souvislosti s těmito důležitými tématy.

Videa nabízí skvělou příležitost nahlédnout do perspektivy mladých lidí, kteří jsou budoucností Evropy. Jejich názory a přístupy odrážejí rozmanitost myšlení a zkušeností, které mladí lidé přinášejí do diskuse o Evropské unii. Tato videa představují otevřenou a inkluzivní platformu, která umožňuje mladým lidem sdílet své názory a přispívat k rozhodování o budoucnosti Evropy. Projekt „Rozhoduj o Evropě“ ukazuje, že mladí lidé mají co říci a jejich hlasy jsou důležité. Je to výzva k posílení participace mladých lidí v demokratickém rozhodování a k posunu k větší inkluzi jejich perspektiv. Věříme, že dialog a spolupráce s mladými lidmi jsou klíčovými kroky směrem k vytváření lepší a silnější Evropy.

Pokud se chcete seznámit s výstupy účastníků na témata dezinformace, evropská bezpečnost a budoucnost Evropské unie, můžete si prohlédnout videa na našem YouTube kanále nebo si přečíst shrnující zprávu s výstupy z regionálních seminářů. Nechte se inspirovat a zapojte se do dialogu o Evropě společně s mladými lidmi. Jejich hlas je cenný a jejich příspěvky mohou přispět k formování lepšího a spravedlivějšího kontinentu pro nás všechny.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Modelové zasedání a konference byly podpořeny z programu Erasmus+. Partnery projektu jsou Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Zastoupení Evropské komise v České republice, Kancelář Evropského parlamentu v České republice, Centrum pro Evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní

skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Eurocentra, Europe Direct Česká republika, Euroskop a Katedra politologie FSS MU.

 

 

 

Další aktuality