V letošním ročníku projektu Rozhoduj o Evropě zbývají už jen dva regionální semináře

V letošním ročníku projektu Rozhoduj o Evropě zbývají už jen dva regionální semináře

Brno, 19. 11. 2020 – Již pět online regionálních seminářů ze sedmi se uskutečnilo v rámci letošního ročníku projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. V jejich průběhu se účastníci z řad studentů vžili do pozice evropských politiků a jednali o skutečné agendě, a také diskutovali s odborníky z veřejného života.

Pět uskutečněných seminářů, dva zbývající. Tak by se dal v krátkosti shrnout průběh letošního ročníku projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Realizace seminářů se musela přesunout v souvislosti s pandemií COVID-19 do online prostoru na platformu MS Teams, nicméně jejich program zůstal ve srovnání s předchozími ročníky víceméně beze změny – i letos se skládá ze dvou hlavních částí, a to ze simulace jednání institucí EU a diskuse s pozvanými odborníky.

Organizátoři chtějí poskytnout studentům co nejlepší zážitek, a tak je nechávají před semináři rozhodovat, jestli chtějí zastávat roli europoslanců a simulovat jednání Evropského parlamentu nebo jestli preferují simulaci jednání Rady EU a pozici ministrů členských států. Mladí účastníci si pak také mohou vybrat, o které z nabídnutých agend, buď o Evropském právním rámci pro klima, nebo o nařízení ePrivacy, chtějí jednat. V dosavadním průběhu byl mezi účastníky z institucí populárnější Evropský parlament, z agend pak nařízení ePrivacy.

Všechny zatím uskutečněné semináře byly prostoupeny příjemnou atmosférou a plné šikovných účastníků, kteří umně pracovali s legislativními návrhy při simulaci jednání institucí EU, a také živě diskutovali o občanské participaci mladých lidí a o budoucnosti Evropy s hosty, kteří přijali pozvání na semináře. Výstupy z diskusí nejsou důležité jen pro organizátory projektu, ale také proto, že budou následně předány osobám s rozhodovací pravomocí tak, aby při jejich rozhodování mohl být zohledněn hlas mladých lidí.

V příštím týdnu se uskuteční předposlední online seminář, a to ve čtvrtek 26. listopadu pro Ústecký a Liberecký kraj. V rámci něj budou mít opět mladí účastníci možnost diskutovat s osobnostmi z veřejného života, ale hlavně vžít se v rámci simulace do pozice evropských politiků a jednat o skutečné agendě. Nejlepší účastníci v již tradičně soutěžní simulační části se opět mohou těšit na věcné ceny. Sérii sedmi online seminářů pak zakončí ve středu 2. prosince ten pro Prahu a Středočeský kraj.

Regionálními online semináři ale letošní ročník projektu nekončí. Nejlepší účastníci z jednotlivých seminářů vyhráli, vedle věcných cen, i pozvání na modelové zasedání institucí EU, které se uskuteční na začátku roku 2021 – s ohledem na epidemiologickou situaci proběhne buď online, nebo prezenčně. Možnost zúčastnit se modelového zasedání však nemají jen zmiňovaní nejlepší účastníci z regionálních seminářů, nýbrž i ti účastníci, kteří napíší nejlepší esej.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Ve školním roce 2020/2021 probíhá projekt v rámci příprav na Konferenci o budoucnosti Evropy.

Další aktuality