Ústečtí studenti chtějí zlepšit participaci mladých lidí a chránit životní prostředí

Ústečtí studenti chtějí zlepšit participaci mladých lidí a chránit životní prostředí

Brno, Praha, 7. 6. 2021 Již čtvrtý workshop v rámci Evropského týdne mládeže s podtitulem “Budoucnost máme ve svých rukou”, konkrétně ten pro Ústecký kraj, se uskutečnil v pátek 4. června 2021. V jeho průběhu se mladí účastníci měli možnost navzájem poznat se svými vrstevníky z regionu, a také diskutovali se zajímavými hosty o problémech, které trápí jejich okolí, a navrhovali řešení těchto problémů.

Cílem workshopů je především dát prostor mladým lidem k větší občanské participaci. V rámci zvolených tematických okruhů – inkluze a rozmanitost, zapojení do demokratického života, digitální transformace, životní prostředí a boj proti změně klimatu, proběhly plodné diskuse. Během workshopu na účastníky čekal různorodý program, přičemž důraz byl kladen na aktivní zapojení mladých účastníků formou interaktivních aktivit.

O zahájení se již tradičně postaraly prezentace, a to jak ze strany partnerů, tak organizátorů z obecně prospěšné společnosti EUTIS. Během těchto prezentací se studenti seznámili mimo jiné s programem celého workshopu, možnostmi, které jim nabízí nový program Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, a také získali teoretický základ týkající se občanské participace.

Tyto teoretické poznatky pak mladí účastníci mohli využít při následující aktivitě s názvem “Co se stane, když se to nestane”. Při té účastníci v týmech vymýšleli modelové situace a identifikovali, jaké následky by mělo, kdyby v dané věci nedošlo k občanské participaci. “Každý si na něco stěžuje a když už mají možnost něco změnit, tak se nezapojují,” uvedl jeden z účastníků v navazující diskusi. Se zajímavou úvahou pak přišla jedna z účastnic, podle které “politici vlastně chtějí, aby se lidé nezajímali o to, koho volit; vláda si tak může dělat co chce”. “Střední škola je už taky o tom, co my chceme, co do toho dáme, to bychom z toho měli dostat,” podotkl další z účastníků.

Na tuto aktivitu navázala debata, do níž se zapojili i hosté, kteří přijali pozvání na workshop a svým expertním pohledem na řešené problematiky diskusi obohatili. Semináře se jmenovitě účastnili Kateřina Hrubá z organizace Radka z.s., Jiří Vyčichlo ze Západočeské univerzity v Plzni a Ivana Mertová, lektorka na téma Permakultura.

Poté, co mohli při obědové pauze nabrat nové síly, byli studenti seznámeni se základy projektového managementu. Následně se mladí účastníci rozdělili do týmů, v nichž rozpracovávali své nápady, skrze které chtějí zlepšit prostředí, ve kterém žijí. Celkově bylo na konci semináře prezentováno hned šest projektových nápadů, které cílily na zvyšování participace a iniciativy studentů, ochranu životního prostředí či například zavedení parku.

Po sérii krajských workshopů zakončí Evropský týden mládeže celorepubliková konference, která je naplánovaná na 21. června, a na které se představí nejlepší návrhy projektů. Z těch budou odbornou porotou dále vybrány ty vítězné, které získají hodnotné ceny a díky možnosti konzultací s experty z Domu zahraniční spolupráce se významně posunou směrem k realizaci svých záměrů.

Workshopy připravuje Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací EUTIS, o.p.s. Partnerem tohoto workshopu byla kadaňská organizace Radka z.s.

Další aktuality