Studenti pracují pro kraj

Studenti pracují pro kraj

Již 18. června 2018 bude zastupitelstvo ve Vyškově schvalovat zahájení výstavby přechodu pro chodce na ulici Nosálovské. Mimořádné na tomto hlasování bude, že u zrodu investice v hodnotě 300 000 Kč stáli studenti zdejšího gymnázia.

Projekt Zebra bezpečí vyškovských studentů je totiž vítězem projektu MŮŽEŠ TO ZMĚNIT!, který organizovaly Mezigenerace z. s. a Eutis o. p. s. s podporou programu EU Erasmus+ a Jihomoravského kraje. Cílem projektu bylo vyvolat změny ve vnímání politiky u studentů středních škol a pobídnout je k aktivnímu zapojení. V rámci 13 workshopů MŮŽEŠ TO ZMĚNIT! se studenti setkávali s regionálními politiky a úředníky, učili se konstruktivně diskutovat a spolupracovat na řešení problémů, které studenti v regionu viděli. A studenti ukázali, že když dostanou slovo a důvěru, dokáží velké věci.

Tým Zebra bezpečí vytvořil v krátké době působivou kampaň, získal veřejnou podporu i spolupráci městského úřadu. Přechod pro chodce v místech, kde opravdu citelně chybí, by tak měl vzniknout během následujících měsíců. „Zebra v tom ovšem není sama,“ usmívá se Zdeňka Dubová, ředitelka spolku Mezigenerace a vedoucí projektu MŮŽEŠ TO ZMĚNIT!, „na svých projektech zdárně dál pracují i další studentské týmy.“

Na prezentaci v pořadí druhého úspěšného studentského projektu, Hřiště Na Vodárce, přijeli už na závěrečnou konferenci projektu MŮŽEŠ TO ZMĚNIT! se studenty i zástupce radnice ve Slavkově u Brna. Protože rozpočet tohoto projektu přesahuje půl milionu korun, rozhodla se radnice zařadit jej do rozpočtu na rok 2019.

Nejen s městským úřadem, ale i s Českými drahami jednali v rámci zpracování svého projektu studenti z týmu Cyklostezka Letovice, který získal třetí dotaci Jihomoravského kraje na realizaci projektu. Studenti v tuto chvíli zjišťují, jak v reálu vypadá politické vyjednávání, připravují podklady, prezentují a získávají podporu veřejnosti pro projekt v hodnotě 10 milionů.

„Jsme nadšeni aktivitou studentských týmů i po skončení projektu,“ říká k tomu Zdeňka Dubová. „Nejde přitom jen o tři vítězné, na realizaci změn toho, co se jim v okolí nelíbilo, pracují i další týmy.“ V Brně Černovicích tak tým studentů ze SŠTE Olomoucká vyčistil okolí školy od odpadků a jedná s radnicemi o zvelebení této části, v Hodoníně studenti vyjednávají s radnicí o realizaci alespoň části navržené in-line stezky, v Mikulově proběhne koncem června zkušební kolo hudebního festivalu pro mladé, ve Znojmě radnice hledá prostory pro nové komunitní sociální centrum. Nezahálí ani vítěz zvláštní ceny mentorů za vytrvalost, Jan Oulehla, a s vytrvalostí sobě vlastní jedná s různými institucemi s cílem zajistit výuku finanční gramotnosti pro mladé obyvatele azylového domu.

„Náš projekt měl oficiálně tři vítězné týmy,“ uzavírá své vyprávění Zdeňka Dubová, „ale ve skutečnosti je vítězů mnohem více. Každá obec, v níž se mladí lidé aktivně zapojili do veřejného dění, dosáhla důležitého vítězství. Všichni lidé, v jejichž okolí pracují studenti na tom, aby se věci měnily k lepšímu, vítězí s nimi. A snad nakonec pochopí i jejich široké okolí, že heslo MŮŽEŠ TO ZMĚNIT! platí i pro ně.“

Další aktuality