Rozhoduj o Evropě – v Bratislavě se uskutečnilo modelové zasedání institucí EU

Rozhoduj o Evropě – v Bratislavě se uskutečnilo modelové zasedání institucí EU

Praha, Brno, 28. 1. 2020 – V rámci projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ se ve dnech 22. až 26. ledna 2020 v Bratislavě uskutečnilo modelové zasedání institucí Evropské unie. Na sedmdesát studentů z České republiky a Slovenska se sjelo do jednoho z bratislavských hotelů, kde měli možnost se setkat se zajímavými hosty, a také převzít roli ministrů a europoslanců a řešit skutečné legislativní návrhy, kterými se v nedávné minulosti zabývaly unijní instituce.

Celý program akce byl zahájen ve středu 22. ledna v odpoledních hodinách. Mladí účastníci měli nejprve možnost navzájem se poznat při ice-breakingové aktivitě, a pak měli možnost setkat se a diskutovat s pozvanými hosty. Jedním z nich byl i Matthias Barner, ředitel zastoupení Konrad Adenauer Stiftung v České republice a na Slovensku. Ten vnímá Evropu jako úspěch, jelikož zažíváme dlouhé období míru. Netvrdí, že žijeme v ráji, avšak žijeme v jedné z nejlepších částí světa. „Máme dva hlavní úkoly. Musíme se stát více kompetitivními, atraktivními, inovativními. Druhou věcí je to, že bychom se měli snažit rozvinout znalosti a povědomí o EU. Bez těchto znalostí se nemůžeme zapojit do jakékoli pořádné diskuse o EU. Právě proto podporujeme tento projekt,“ uvedl Barner, podle kterého se zmiňované znalosti nejlépe naučí praktickou cestou.

Dalším z hostů byl Ladislav Miko, vedoucí Zastoupení Evropské komise na Slovensku. Ten řekl, že akce tohoto typu jsou velmi důležité, jelikož mladí lidé zde získají zkušenosti a znalosti, které pak mohou předávat svým vrstevníkům, kteří se o Evropskou unii zase tolik nezajímají. „Vyskytuje se celá řada klišé o EU a lidé většinou nevědí, o čem je řeč, netuší, jak EU funguje,“ řekl Miko, podle kterého v tomto sehrávají zásadní roli také politici, kteří si přivlastňují úspěchy a případné neúspěchy házejí na Brusel, a to i když se jednání sami účastní.

Následně vystoupil se svým příspěvkem Igor Blahušiak, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. Ten vyzdvihl význam členství České republiky a Slovenska v EU, nicméně se zaměřil na trendy veřejného mínění, kdy srovnával podporu členství v EU v ČR a na Slovensku. Podle jeho dat se Slováci k EU stavějí o poznání pozitivněji. „Je třeba mluvit o tom, jak by na tom byla Česká republika mimo EU. Byla by o třetinu chudší a významně by zaostávala,“ vysvětlil Blahušiak. Na Blahušiaka navázala Ludmila Johnová z téže instituce, která představila síť Eurocenter sloužících k informování veřejnosti o EU.

Poté k mladým účastníkům promluvil Pavol Kukučka ze Zastoupení Evropské komise v ČR. Ten studentům doporučil, aby se nebáli sedět v první řadě, aby se nebáli být viděni, protože je to může posunout dále a mohou se dozvědět věci, které by se ze zadních řad nedozvěděli. „Podporuji také očištění označení ‚eurohujeři‘. Bylo by fajn toto slovo oprášit a nestydět se za to, že podporujeme EU,“ řekl Kukučka, který je podle svých slov velkým podporovatelem studentských aktivit, které zvětšují povědomí nejen o významu EU.

Poslední panelistkou byla Michaela Doležalová z České rady dětí a mládeže (z Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží), která ve svém vystoupení představila strukturovaný dialog, coby nástroj pro komunikaci mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí. Uvedla, že strukturovaný dialog funguje na více úrovních, od obecní až po mezinárodní. „Když se mladí lidé začnou zajímat o věci ve svém městě, rozvine se jejich aktivita s větší pravděpodobností i na další vyšší úrovně,“ dodala Doležalová, která poté na příkladu Youth Goals, které se dostaly do Evropské strategie pro mládež jako první příloha, demonstrovala to, že výstupy strukturovaného dialogu opravdu mají potenciál něco změnit v reálné politice. „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je projektem strukturovaného dialogu a i s jeho výstupy se bude dále pracovat.

Na závěr zahájení byla přehrána videozdravice od europoslankyně Martiny Dlabajové, kterou velmi mrzelo, že se nemůže pro hektický program v Evropském parlamentu letošního modelového zasedání osobně zúčastnit. Ta ve videu popřála studentům hodně energie a úspěchů při jednání a při tom, až budou oni coby ministři a europoslanci rozhodovat o Evropě. „Studentům také přeji, aby si uvědomili, že každé rozhodnutí, které učiní, bude mít nějaký dopad,“ uvedla Dlabajová.

Další diskusní část proběhla v pátek 24. ledna, kdy v dopoledních hodinách dorazili na místo konání skuteční europoslanci Markéta Gregorová a Vladimír Bilčík, aby se studenty diskutovali o aktuálních otázkách, které se týkaly nejen evropské úrovně. Do této aktivity byli rovněž zapojeni Igor Blahušiak Ludmila Johnová z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Michaela Doležalová a Zuzana Wildová z České rady dětí a mládeže. Mladí účastníci v této části řešili problematiku formálního a neformálního vzdělávání, informovanost o EU, budoucnost a rozšiřování EU, a také to, jak motivovat mladé lidi, aby se zajímali o veřejné dění. Následně vystoupila se svým příspěvkem Lenka Babicová z Iuventy, která v prezentaci studentům představila možnosti, které studentům nabízí program Erasmus+, a pak také Evropský sbor solidarity. Zároveň účastníky motivovala k tomu, aby se nebáli a tyto možnosti bez váhání využili.

Vedle těchto diskusí s hosty tvořila zásadní část programu akce jednání v institucích EU, Evropském parlamentu a Radě EU, kde se zúčastnění studenti vžili do role ministrů členských států a europoslanců a řešili dva legislativní návrhy, kterými se unijní instituce v minulosti opravdu zabývaly – směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU a nařízení o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Jednací část se odehrávala průběžně po celou dobu modelového zasedání. Zároveň byla tato část soutěžní s tím, že dva nejúspěšnější účastníci z obou institucí vyhráli krom jiného cestu do Bruselu.

Sami účastníci oceňovali jak možnost setkat se s hosty, tak samotnou simulaci jednání institucí EU. Jak za ně shrnuje Monika Matoušková: Projekt jako takový bych určitě hodnotila pozitivně. Podle mého názoru byl celý projekt dobře zorganizovaný. Hrozně se mi líbilo, že jsme měli možnost setkat se a diskutovat s europoslankyní Gregorovou a dalšími zajímavými hosty, kterých jsme se mohli zeptat na to, co nás zajímalo a nemuseli jsme například čekat na to, jestli nám odpoví na mail.“ Daniel Saberi dodává: „Samotné rokovania mi prišli zaujímavé. I napriek tomu, že by sa na prvý pohľad mohli zdať veľmi formálne a seriózne, užili sme si zároveň kopec zábavy. Túto akciu vnímam vynikajúco a určite by som sa chcel zúčastniť aj o rok. Ľudia, ktorí sa rokovaní zúčastnili majú záujem diskutovať a riešiť problémy nielen Európskej únie, ale aj celého sveta. Títo ľudia sú zároveň budúcnosťou EÚ.“

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Další informace naleznete na webu www.rozhodujoevrope.cz a na facebookové stránce.

Fotografie z celé akce najdete na webu projektu ve fotogalerii.

Autoři: Jan Jakovljevič a Michael Murad, Eutis, o.p.s.

Další aktuality