Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky: Modelové zasedání institucí EU se letos uskutečnilo online

Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky: Modelové zasedání institucí EU se letos uskutečnilo online

Praha, 27. 1. 2021 – Modelové zasedání institucí Evropské unie se uskutečnilo ve dnech 22. až 24. ledna 2021. Oproti předchozím ročníkům se však studenti nesetkali osobně v některém z českých či slovenských měst, ale museli se kvůli pokračující pandemii COVID-19 spokojit s online prostředím. I tak se ale organizátorům podařilo zachovat nezbytné součásti modelového zasedání, a i letos mohli účastníci diskutovat se zajímavými hosty, a vyzkoušet si vícedenní jednání v institucích EU.

Hned na úvod, v pátek 22. ledna ve 14:00 přivítali mladé účastníky na modelovém zasedání Michael Murad a Tímea Červeňová za EUTIS, o.p.s., kteří představili samotné organizátory a zároveň shrnuli, jak probíhala fáze regionálních seminářů v České republice a na Slovensku. Následně se ke slovu dostali již naši hosté, kdy prvním, kdo promluvil k účastníkům, byl slovenský europoslanec Vladimír Bilčík. Ten ocenil, že projekt pokračuje i v době pandemie a že se podařilo i pro letošní ročník zachovat jeho česko-slovenský rozměr. Europoslanec Bilčík také vyzdvihl roli Evropské unie, coby platformy mezi jednotlivými státy. „Hodnota EU je něco, co dokážeme pořádně ocenit až při krizích. Debaty v Unii jsou často těžké, ale daří se dosáhnout domluvy,“ uvedl Bilčík, podle kterého je důležité spolupráce bojovat s dezinformacemi, k čemuž může tento projekt také přispět.

Poté se slova ujal český senátor Marek Hilšer, který vyjádřil radost, že se mladí lidé zajímají o politiku a že se zajímají o problematiku EU. Senátor Hilšer následně hovořil o demokracii a její hodnotě. „Demokratické uvažování je způsob života, nerodíme se s ním a musíme se ho pořád učit a pečovat tak o demokracii,“ zdůraznil Marek Hilšer.Podle něj je vcelku zázrak,že EU vůbec vznikla a stále drží pohromadě, a to zejména s ohledem na odlišnost politických kultur v jednotlivých státech. V závěru svého vystoupení zmínil roli hodnot jako je svoboda, respekt k jednotlivci nebo například lidská práva, kdy uvedl, že dokud budou tyto hodnoty prioritou v národních státech, EU vydrží celistvá.

Na pana senátora navázala vedoucí katedry politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Petra Mlejnková, která taktéž ocenila důležitost projektu a byla potěšena tím, že mohla sledovat mladé lidi, kteří mají zájem o veřejné dění evropské otázky. Podle ní je debata a aktivní zapojení občanu do veřejných otázek v demokracii klíčová. „Pokud bychom se nezajímali o vývoj našeho prostředí, vznikl by prostor ke zlovůli a na síle by nabíraly populistické a nedemokratické názory,“ upozornila Petra Mlejnková, podle které se tomuto da zabránit vzděláváním a podílením se na správě věcí veřejných. Jen tak totiž nebudeme manipulovatelní.

Následně vystoupil ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Igor Blahušiak, který byl rád, že se letošní ročník mohl uskutečnit aspoň online. Potěšen byl také tím, že vidí mladé lidi, kteří se zajímají o veřejné dění a evropské otázky. V závěru svého vystoupení popřál účastníkům, aby si akci užili a aby načerpali nové poznatky a pochopili komplikovaný rozhodovací proces EU. Na Igora Blahušiaka navázal Filip Hanka ze Zastoupení Evropské komise v ČR, který své vystoupení zahájil historickým exkurzem do doby, kdy ČR žádala o členství v EU, a také představil aktivity Zastoupení Evropské komise a uvedl, že se těší na debaty, které budou během následujících dní probíhat.

Dalším řečníkem byla Lenka Longuemart z Konrad-Adenauer-Stiftung ČR, která byla potěšena, že mohla vidět tolik mladých lidí, kteří se i v této době chtějí zúčastnit projektu, jakým je Rozhoduj o Evropě. „Je skvělé vidět, že mladým lidem není lhostejné, jakým směrem se bude náš stát vyvíjet,“ neskrývala své nadšení. Vyzdvihla také roli svobody a toho, že máme sílu změnit k lepšímu prostředí, ve kterém žijeme. V závěru představila aktivity Konrad-Adenauer-Stiftung ČR a zdůraznila roli vzdělávání, které je zásadní pro to, abychom byli odolní vůči dezinformacím.
Poslední trojici řečníků tvořil Kamil Sládek z Centra pre európsku politiku, Veronika Goldiňáková ze Slovenské společnosti pre zahraničnú politiku a vedoucí sítě Eurocenter Ludmila Johnová. Všichni jmenovaní ocenili, že se akci i přes současnou komplikovanou situaci podařilo uskutečnit a popřáli účastníkům, aby si jednání užili a něco se naučili. Ludmila Johnová pak také představila Eurocentra a jejich aktivity.

Se zajímavými hosty se pak mohli mladí účastníci setkat také v průběhu celého sobotního programu, kdy postupně diskutovali s europoslankyní Markétou Gregorovou, vedoucím Zastoupení Evropské komise na Slovensku Ladislavem Mikem, Michaelou Doležalovou a Zuzanou Wildovou z Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, a také se starostou Branišovic na Brněnsku Markem Sovkou. V debatách byla řešena témata jako občanská participace mladých lidí, environmentální otázky a to, co by měl obsahovat Green Deal, přístup mladých lidí k informacím, nebo také otázka vztahu mladých lidí a politiky.

Vedle těchto diskusí s hosty prostupovala celý program modelového zasedání jednání v institucích EU – v Evropském parlamentu a Radě EU, kde se zúčastnění studenti a studentky vžili do role ministrů a ministryň členských států, europoslanců a europoslankyň a řešili návrh nařízení, kterým se posiluje mandát Evropské lékové agentury. Vedle jednání o legislativním aktu měli možnost účastníci v Radě EU řešit při krizovém jednání situaci v Bělorusku, kdy přijali společné stanovisko a sankční opatření. V Evropském parlamentu pak probíhala jednání o Sacharovově ceně za svobodu myšlení, kterou naši europoslanci a europoslankyně udělili Alexejovi Navalnému. Oběma institucím se podařilo návrh nařízení schválit po druhém čtení. Tato simulační část byla soutěžní a tři nejúspěšnější účastníci z obou institucí obdrželi od organizátorů hodnotné ceny.

Projekt Rozhoduj o Evropě je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Ve školním roce 2020/2021 probíhá projekt v rámci příprav na Konferenci o budoucnosti Evropy.

Další aktuality