Rozhoduj o Evropě: Modelové zasedání institucí EU ročníku 2020/2021 bylo zahájeno

Rozhoduj o Evropě: Modelové zasedání institucí EU ročníku 2020/2021 bylo zahájeno

Praha, 22. 1. 2021 – V pátek 21. ledna 2021 ve 14 hodin bylo zahájeno modelové zasedání, které navazuje na sérii regionálních seminářů projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky. I nyní se kvůli pokračující pandemii onemocnění COVID-19 setkali organizátoři s účastníky v online prostoru. Na zahájení se připojilo také devět hostů aktivních ve veřejném dění, kteří studenty na akci přivítali.

Hned na úvod přivítali mladé účastníky na modelovém zasedání Michael MuradTímea Červeňová za EUTIS, o.p.s., kteří představili jak samotné organizátory, tak také shrnuli, jak probíhala fáze regionálních seminářů v České republice a na Slovensku.
Následně se ke slovu dostali již naši hosté, kdy prvním, kdo promluvil k účastníkům, byl slovenský europoslanec Vladimír Bilčík, který ocenil, že projekt pokračuje i v době pandemie a že se podařilo i pro letošní ročník zachovat jeho česko-slovenský rozměr. Pan europoslanec pak také vyzdvihl roli Evropské unie, coby platformy spolupráce mezi jednotlivými státy. „Hodnota EU je něco, co dokážeme pořádně ocenit až při krizích. Debaty v Unii jsou často těžké, ale daří se dosáhnout domluvy,“ uvedl Bilčík, podle kterého je důležité bojovat s desinformacemi, k čemuž může tento projekt také přispět.

Poté se slova ujal český senátor Marek Hilšer, který vyjádřil radost, že se mladí lidé zajímají o politiku a že se zajímají o problematiku EU. Pan senátor pak hovořil o demokracii a její hodnotě. „Demokratické uvažování je způsob života, nerodíme se s ním a musíme se ho pořád učit a pečovat tak o demokracii,“ zdůraznil Marek Hilšer, podle kterého je vcelku zázrak že EU vůbec vznikla a stále drží pohromadě, a to obzvlášť s ohledem na odlišnost politických kultur v jednotlivých státech. V závěru svého vystoupení zmínil roli hodnot jako je svoboda, respekt k jednotlivci nebo například lidská práva, kdy uvedl, že dokud budou tyto hodnoty prioritou v národních státech, EU vydrží celistvá.

Na pana senátora navázala vedoucí katedry politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Petra Mlejnková, která taktéž ocenila důležitost projektu a byla potěšena tím, že mohla sledovat mladé lidi, kteří mají zájem o veřejné dění evropské otázky. Podle ní je debata a aktivní zapojení občanu do veřejných otázek v demokracii klíčová. „Pokud bychom se nezajímali o vývoj našeho prostředí, vznikl prostor ke zlovůli a na síle by nabíraly populistické a nedemokratické názory,“ upozornila Petra Mlejnková, podle které se tomuto da zabránit vzděláváním a podílením se na správě věcí veřejných. Jen tak totiž nebudeme manipulovatelní.

Následně vystoupil ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Igor Blahušiak, který byl rád, že se letošní ročník mohl uskutečnit aspoň online. Potěšen byl také tím, že vidí mladé lidi, kteří se zajímají o veřejné dění a evropské otázky. V závěru svého vystoupení popřál účastníkům, aby si akci užili a aby načerpali nové poznatky a pochopili komplikovaný rozhodovací proces EU. Na Igora Blahušiaka navázal Filip Hanka ze Zastoupení Evropské komise v ČR, který své vystoupení zahájil historickým exkurzem do doby, kdy ČR žádala o členství v EU, a také představil aktivity Zastoupení Evropské komise a uvedl, že se těší na debaty, které budou během následujících dní probíhat.

Dalším řečníkem byla Lenka Longuemart z Konrad-Adenauer-Stiftung ČR, která byla potěšena, že mohla vidět tolik mladých lidí, kteří se i v této těžké době chtějí zúčastnit projektu, jakým je Rozhoduj o Evropě. „Je skvělé vidět, že mladým lidem není lhostejné, jakým směrem se bude náš stát vyvíjet,“ neskrývala své nadšení. Vyzdvihla také roli svobody a toho, že máme sílu změnit k lepšímu prostředí, ve kterém žijeme. V závěru představila aktivity Konrad-Adenauer-Stiftung ČR a zdůraznila roli vzdělávání, které je zásadní pro to, abychom byli odolní vůči dezinformacím.

Poslední trojici řečníků tvořil Kamil Sládek z Centra pre európsku politiku, Veronika Goldiňáková ze Slovenské společnosti pre zahraničnú politikuvedoucí sítě Eurocenter Ludmila Johnová. Všichni jmenovaní ocenili, že se akci i přes současnou komplikovanou situaci podařilo uskutečnit a popřáli účastníkům, aby si jednání užili a něco se naučili. Ludmila Johnová pak také představila Eurocentra a jejich aktivity.

Po slavnostním zahájení přišla na řadu po krátké přestávce část, při které měli mladí účastníci možnost vzájemně se poznat a navodit o něco neformálnější atmosféru. Poté už následovala jedna z hlavních částí programu, kdy se ze studentů stali evropští zákonodárci, kteří se rozdělili do institucí a začali s jednáními o návrhu nařízení, kterým má za cíl posílení mandátu Evropské lékové agentury.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Ve školním roce 2020/2021 probíhá projekt v rámci příprav na Konferenci o budoucnosti Evropy.
Jan Jakovljevič

Další aktuality