Regionální semináře české části „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ jsou takřka v polovině!

Regionální semináře české části „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ jsou takřka v polovině!

Praha, Brno, 30. 10. 2019 – Od poloviny října, kdy zavítal náš tým do Pardubic, proběhlo v průběhu dvou týdnů již pět seminářů české části aktuálního ročníku vzdělávacího projektu “Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky”. Cílem celého projektu je přiblížit žákům středních škol rozhodovací proces na úrovni Evropské unie a zapojit je do diskusí o podobě Evropy. To vše formou soutěže o zajímavé ceny.

Hlavní součástí všech seminářů, kterých se v Pardubicích, Praze, Českých Budějovicích, Plzni a v Karlových Varech zatím zúčastnilo na 150 středoškoláků, je simulace institucí Evropské unie. Mladí lidé v regionech napříč celou Českou republikou si tak vyzkouší, jakým způsobem probíhá legislativní proces na evropské úrovni, kdy na každém semináři zasedá Rada EU i Evropský parlament. Agendu, o které jednají, si středoškoláci vybírají ze dvou nabízených možností přímo v přihlašovacím formuláři. Mají tak možnost jednat o nařízení řešících požadavky na opětovně využívanou (recyklovanou) vodu v zemědělství, nebo o směrnici upravující zdanění velkých internetových firem. Oba návrhy vycházejí z reality a instituce EU o nich skutečně jednaly.

Další součástí seminářů je i diskusní aktivita strukturovaného dialogu s mládeží, při které účastníci v malých skupinách diskutují o různých lokálních i celospolečenských tématech a problémech s přítomnými hosty z řad místních politiků, úředníků či odborníků. Zároveň se snaží najít řešení těchto problémů. Tyto diskuse oceňují nejenom mladí lidé, ale i hosté, jak za ně shrnul místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 Ondřej Ženíšek, který s účastníky debatoval v Plzni: “Děkuji organizátorům Rozhoduj o Evropě za úžasnou příležitost setkat se s mladými lidmi a debatovat s nimi o jejich názorech, jak motivovat lidi, aby se zajímali o veřejné dění a politiku.”

Semináře v regionech České republiky proběhnou ještě v Hradci Králové, Brně, Jihlavě, Ostravě, Ústí nad Labem, Liberci a Olomouci. Obdobné semináře probíhají i na Slovensku, kdy zavítá slovenská část týmu ještě do Trenčína, Prešova a Košic. Na regionální semináře naváže od 22. do 26. ledna 2020 pětidenní modelové zasedání institucí EU 2020 v Bratislavě. Celý ročník projektu ve školním roce 2019/2020 zakončí v březnu jednodenní konference v Brně.

Fotografie ze všech dosavadních seminářů naleznete ve fotogalerii na webu projektu.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře projektu v České republice jsou uskutečněny díky spolupráci s Eurocentry spadajícími pod Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v České republice. Partnery projektu jsou Europe Direct Česká republika, Konrad Adenauer Stiftung, Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, Centrum pro evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.

Další aktuality