První semináře “Rozhoduj o Evropě” v Pardubicích a v Praze jsou úspěšně za námi!

První semináře “Rozhoduj o Evropě” v Pardubicích a v Praze jsou úspěšně za námi!

Praha, Brno, 21. 10. 2019 – Ve dnech 14. a 16. října 2019 proběhly v Pardubicích a v Praze první semináře aktuálního ročníku vzdělávacího projektu “Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky”.

Stejně jako tomu bylo během posledních tří ročníků projektu, agendu, které se budou během simulace institucí EU účastníci věnovat, vybírají sami ze dvou nabízených možností. Zatímco v Pardubicích si mladí lidé vybrali Nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody, v Praze zvítězila Směrnice o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb. V obou dvou případech byly legislativní návrhy po složitých vyjednáváních schváleny.

Další součástí seminářů je i diskusní aktivita strukturovaného dialogu s mládeží, při které účastníci v malých skupinách diskutují o různých tématech a problémech s přítomnými hosty, kteří reprezentují široké spektrum zájmů a občanských aktivit.

Fotografie z obou seminářů naleznete ve fotogalerii na webu projektu.

Semináře v regionech České republiky proběhnou ještě v Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Hradci Králové, Brně, Jihlavě, Ostravě, Ústí nad Labem, Liberci a Olomouci. Obdobné semináře probíhají i ve všech osmi krajích na Slovensku. Na aktivity v regionech naváže pětidenní modelové zasedání institucí EU na konci ledna 2020 na Slovensku. Celý ročník projektu ve školním roce 2019/2020 zakončí v březnu jednodenní konference v Brně.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře projektu v České republice jsou uskutečněny díky spolupráci s Eurocentry spadajícími pod Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v České republice. Partnery projektu jsou Europe Direct Česká republika, Konrad Adenauer Stiftung, Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, Centrum pro evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.

Další aktuality