Nový ročník “Rozhoduj o Evropě” odstartoval setkáním mladých lidí v Olomouci!

Nový ročník “Rozhoduj o Evropě” odstartoval setkáním mladých lidí v Olomouci!

Praha, Brno, 4. 7. 2019 – Od pondělí 1. do středy 3. července 2019 proběhlo v Horce nad Moravou a v Olomouci mezinárodní setkání mládeže, kterým odstartoval nový ročník vzdělávacího projektu “Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky”.

Na 20 mladých Čechů a Slováků čekal bohatý a různorodý program. Měli možnost diskutovat se zajímavými hosty a během různých aktivit se dozvěděli mnoho nového o evropské politice a o fungování Evropské unie. Společně s Igorem Blahušiakem, ředitelem Odboru komunikace o evropských záležitostech ÚV ČR, a s Patrikem Kováčem, výzkumným pracovníkem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, se během prvního dne ohlédli za 15 lety členství našich zemí v EU. 

V úterý si mladí účastníci vyzkoušeli vzdělávací hry zaměřené na evropskou integraci a na zajímavosti o členských státech a také se se během soutěže v pěti týmech blíže seznámili s Olomoucí prostřednictvím mobilní aplikace. Během podvečerní diskuse s Kateřinou Šustrovou ze Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády a  EUTIS, o.p.s., se dozvěděli více o vyjednávání v evropských institucích a o aktuálních přípravách Předsednictví ČR v Radě EU, které nás čeká ve druhé polovině roku 2022. Patrik Kováč pak přiblížil aktuální proces výběru obsazení vrcholných pozic evropských institucí. 

Ve středu se díky workshopu Jana Husáka z České rady dětí a mládeže účastníci zapojili i do aktuálního cyklu Dialogu s mládeží, jehož zastřešující aktuální téma zní “Vytváření příležitostí pro mládež”. Účastníci červencové akce se mohou zapojit do přípravy dalších částí projektu. Vyzkoušeli si tak, jak se píší pozice členských států k jednání na půdě Rady EU, či jak obtížné je představit mladým lidem fungování institucí EU během krátké prezentace.

Již se začátkem nového školního roku nás čeká pokračování projektu. V průběhu podzimu proběhne po celé České republice a na Slovensku celkem 20 interaktivních jednodenních seminářů. Na ty naváže pětidenní modelové zasedání institucí EU za účasti významných hostů, které tentokrát proběhne na konci ledna 2020 na Slovensku. Celý ročník projektu ve školním roce 2019/2020 zakončíme v březnu na jednodenní konferenci v Brně!

Projekt Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky” je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je server Euroskop.cz. Za spolupráci při přípravě setkání mládeže děkujeme i Europe Direct Olomouc a Pevnosti poznání Olomouc.

Další informace o projektu najdete na webu www.rozhodujoevrope.cz a na Facebooku.

Autor: Michael Murad, EUTIS, o.p.s.

Další aktuality