Nový ročník projektu Rozhoduj o Evropě odstartoval: Rada a Parlament zasedaly v Liberci a Ústí nad Labem

Nový ročník projektu Rozhoduj o Evropě odstartoval: Rada a Parlament zasedaly v Liberci a Ústí nad Labem

Brno, 9. 10. 2021 – První regionální semináře nového ročníku projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ zavítaly za studenty do Liberce a Ústí nad Labem. Středoškoláci si mohli vyzkoušet, jak se rozhoduje na úrovni Evropské unie. Zároveň s pozvanými hosty debatovali o různých celospolečenských a lokálních problémech a jejich možných řešeních, v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Agendu, o které se jednalo, si studenti vybrali již během přihlašování na seminář. Preferencí účastníků obou seminářů byl návrh nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online. Všichni studenti a studentky brali svou roli velmi zodpovědně, tudíž na obou seminářích proběhlo velmi zajímavé a častokrát vypjaté jednání Rady EU a Evropského parlamentu.

Většina z nás se v budoucnu pravděpodobně nedostane na pozice ministrů či europoslanců, člověk si díky tomuto projektu více váží práce těchto lidí. Máme možnost vyzkoušet si, jak reálně vyjednávání v EU probíhá,“ shrnula situaci po odděleném jednání institucí studentka zastupující frakci Zelených/ESA. Její kolegyně dodala, že pro nalezení konsenzu mezi frakcemi bylo velmi přínosné kuloární jednání, při kterém debatovali v méně formálním prostředí.

Jednání komentoval i ministr z Irska: „Líbilo se mi, jak vážné i nevážné bylo celé jednání. Měli jsme možnost pobavit se mezi sebou jako ministři, ale i jako studenti.“ Jeho kolegové reprezentující ostatní členské státy se k názoru přidali. Několik studentů mělo očekávání, že jednání pro ně bude náročné a že nebudou moc co říct, což se podle jejich názoru vyvrátilo. Zároveň komentovali, že přidanou hodnotou tohoto projektu je možnost vyzkoušet si, jak prezentovat své myšlenky před ostatními lidmi. „Byla jsem velmi potěšena, že návrh, který jsem představila svým kolegům, byl nakonec přijat,“ doplnila studenta jednající v Radě ministrů.

Simulace institucí byla zároveň soutěžní částí programu. Oceněni byl první tři účastníci z každé instituce. Nicméně rozhodování o obsazení prvních příček bylo velmi těsné. Vítězové z obou institucí poté získali možnost účastnit se finálního třídenního modelového zasedání, jež proběhne od 10. do 12. prosince 2021 v Brně.

Poté co studenti opustili role ministrů a poslanců proběhla diskusní část programu. Studenti měli možnost vyjádřit se k tématům jako životní prostředí, vzdělávání a kultura nebo evropská demokracie a její vývoj. O těchto tématech debatovali s významnými hosty z obou regiónů. Myšlenky studentů budou zpracovány v rámci Konference o budoucnosti Evropy a Evropského dialogu mládeže, nezůstanou tak opomenuty a vyjádří se k nim další odborníci.

V příštích týdnech nás čeká ještě sedm regionálních seminářů a přihlašování na ně je stále otevřeno. Pokud si, stejně jako studenti v Liberci a Ústí nad Labem, chcete vyzkoušet, jaké je to rozhodovat o Evropě, neváhejte se přihlásit:

Projekt Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky” je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je server Euroskop.cz. Ve školním roce 2021/2022 probíhá projekt v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Fotogalerie ze seminářů

Liberec, 6. 10. 2021

Ústí nad Labem, 7. 10. 2021

Další aktuality