Modelového zasedání institucí EU v Brně: studenti si vyzkoušeli jednání v Radě EU a Evropském parlamentu a debatovali s významnými hosty

Modelového zasedání institucí EU v Brně: studenti si vyzkoušeli jednání v Radě EU a Evropském parlamentu a debatovali s významnými hosty

Brno, 29. 1. 2023 – Padesát středoškolských studentů z České a Slovenské republiky navštívilo od 26. do 29. ledna Brno s cílem zúčastnit se modelového zasedání institucí EU, které je součástí projektu Rozhoduj o Evropě. Nabitý program se skládal ze simulace jednání Evropského parlamentu a Rady Evropské unie a rovněž z diskusí s významnými hosty mezi které patřili i čeští europoslanci.

Po slavnostním zahájení modelového zasedání proběhla první z panelových diskusí, kdy měli účastníci možnost debatovat o výzvách pro Evropu v roce 2023. Série debat pokračovala workshopem o Evropském dialogu mládeže a European Youth Goals, který společně vedly Zuzana Wildová a Michaela Doležalová. Následovala panelová diskuse na téma dezinformace a boj proti nim, které se účastnila Veronika Krátka Špalková z Bezpečnostního centra evropské hodnoty, Bohumil Kartous z Českých elfů a Tomáš Kriššák zastupující společnost Gerulata Technologies. Témata spojená s šířením dezinformací vzbudila v účastnících velký zájem a rovněž padaly otázky spojené s volbami, jelikož právě probíhaly prezidentské volby v ČR. Následně se účastníci sešli k diskusi na téma evropské bezpečnosti. Debatovali s Ivetou Kupkovou za Situačné centrum SR, Monikou Kutějovou za Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Jacqueline Sirotovou za GLOBSEC a Tomášem Řepou z Univerzity obrany. Během diskusí účastníci akcentovali mimo jiné otázku hrozby Čínské lidové republiky a Ruské federace, a to jak v kyberprostoru, tak v reálném světě.

Diskuse vyvrcholily debatou na téma budoucnost Evropské unie s europoslankyní Markétou Gregorovou a europoslancem Tomášem Zdechovským, Martinem Vokálkem, výkonným ředitelem EUROPEUM, a státním tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenska Andrejem Stančíkem. Díky pestrosti hostů byly zmíněny různé názory na federalizaci EU, eurozónu či ochranu vnějších hranic EU. Poslední den se účastnici zúčastnili workshopu o možnostech pro mladé lidi v rámci programu Erasmus+ a stáží nejen v institucích EU. Workshop byl realizován zástupcem DZS Vojtěchem Vrabcem, Nikolou Pavlůskovou za Eurocentrum Brno a rovněž Anetou Kompérovou z Europe Direct Brno.

Workshopy, debaty a panelové diskuse střídalo samotné simulované zasedání evropských institucí, při kterém účastníci jednali o Evropském aktu o svobodě médií. K závěru programu Rada ministrů a Evropský parlament poprvé jednaly společně. Před tímto momentem Rada diskutovala o návrzích, které ji předložil Parlament. Jednání bylo ale natolik vypjaté, že k samotnému konci „ministři a ministryně“ neschválili nařízení v podobě, které jim doručili „europoslanci a europoslankyně“, a proto se instituce dostaly do fáze tzv. dohodovacího výboru. Zástupci obou institucí se snažili konstruktivně svým protějškům vysvětlit své postoje, nicméně návrh nařízení nakonec nebyl přijat. Mimo to si v průběhu programu účastníci zastupující členské státy vyzkoušeli i krizové jednání Rady EU a účastníci reprezentující frakce Evropského parlamentu jednali o udělení Sacharovovy ceny, kteroupomyslně získala organizace Amnesty International. Celý ročník projektu bude ukončen závěrečnou konferencí v břenu v Praze.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Modelové zasedání a konference byly podpořeny z programu Erasmus+. Partnery projektu jsou Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Zastoupení Evropské komise v České republice, Kancelář Evropského parlamentu v České republice, Centrum pro Evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Eurocentrum Brno, Europe Direct Brno a Katedra politologie FSS MU.

Další aktuality