Modelové zasedání institucí EU má za sebou svůj první den!

Modelové zasedání institucí EU má za sebou svůj první den!

Brno, 11. 12. 2021 – Nadešel dlouho očekávaný den, začátek modelového jednání institucí Evropské unie je tu! To navazuje na sérii regionálních seminářů projektu Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky, které proběhly během října a listopadu napříč celou Českou republikou a Slovenskem! Třídenní online simulované jednání Rady EU a Evropského parlamentu proběhne za účasti vybraných politiků a odborníků, se kterými budou účastníci diskutovat o aktuálních tématech. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a účastníci se tak hravou formou seznámili s rozhodováním na evropské úrovni.

V pátek 10. 11. ve 14 hod. byli účastníci v online prostoru přivítáni nejen Michaelem Muradem a dalšími členy organizace EUTIS, ale i zástupci partnerů projektu a významnými osobnostmi spjatými profesně s Evropskou unií. Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu videozdravicí mimojiné povzbudila účastníky k tomu, aby využívali možností, které se jim v současné době naskytují. Státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková, rovněž skrze videopozdrav, všem středoškolákům poděkovala za to, že se akcí, jako je Rozhoduj o Evropě, účastní, jelikož je to důležité i pro budoucnost celé České republiky.

I další partneři projektu povzbudily účastníky k využití možností, které jim Evropa i svět nabízí. Igor Blahušiak z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR komentoval důležitost a výhody členství našich zemí v EU a zároveň účastníkům připoměl, že je má modelové zasedání institucí EU i bavit. Pavol Kukučka ze Zastoupení Evropské komise v ČR připomněl, že v evropských institucích je nízké zastoupení Čechů a Slováku, což se třeba díky tomuto projektu v budoucnu změní. Jindřich Pietras, zástupce Kanceláře Evropského Parlamentu v ČR, komentoval, jak bychom měli dostat problematiku EU do škol tak, aby studenti viděli její benefity.

Modelové zasedání institucí EU je součástí Konference o budoucnosti Evropy. Díky regionálním seminářům bylo na platformu Konference nahráno několik návrhů od účastníků. Ty vzbudily kladný ohlas a ostatní přispěvatelé na ně reagují například různými otázkami. Nápady všech se přetaví do konkrétních návrhů, Evropská komise v budoucnu představí různé iniciativy a ty se dostanou k evropským lídrům.

První den modelového zasedání institucí EU byl uzavřen zahájením simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu. V aktuálním ročníku simulují účastníci jednání o návrhu nařízení o umělé inteligenci. Ludmila Johnová z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, účastníky seznámila s agendou modelového zasedání a zodpověděla otázky týkající se právě návrhu nařízení. Následně zástupci frakcí a členských států představili své pozice ostatním a začala první rozprava celého zasedání. Jak poslanci a poslankyně, tak ministři a ministryně následně přešli do večerního kuloárního jednání. Tvoří se první koalice, první spolupráce a zároveň taktika pro další vyjednávání. Z prvních „kuloárů“ vyplynulo, že nás čeká vypjaté a zajímavé zasedání!

Více o programu a průběhu modelového zasedání institucí EU se dočtete v projektových novinách Evropský reportér.

Projekt „Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky” je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je server Euroskop.cz. Ve školním roce 2021/2022 probíhá projekt v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Další aktuality