Mladí Češi a Slováci budou rozhodovat o Evropě

Mladí Češi a Slováci budou rozhodovat o Evropě

Praha, Bratislava, 19. 8. 2019 – Přiblížit atraktivním způsobem studentům rozhodovací proces na úrovni EU a zapojit je do debaty o budoucí podobě Evropy. To je cílem úspěšného projektu “Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky”, do kterého se mohou středoškoláci hlásit od začátku nového školního roku. V průběhu letošního podzimu proběhne v regionech České republice a Slovenska celkem 20 interaktivních jednodenních seminářů.

Středoškoláci v průběhu seminářů zjistí více o evropské politice a vyzkouší si, jaké to je zastupovat stát na půdě Rady EU nebo přímo občany v Evropském parlamentu. Zároveň budou mít možnost vyjádřit se k aktuálním evropským otázkám a vyhrát hodnotné ceny. To vše v roce, kdy si připomínáme 15. výročí vstupu České republiky a Slovenska do Evropské unie.

Mladí lidé zapojení do předchozích ročníků projektu oceňovali atmosféru jednání blížící se realitě a také různorodost připraveného programu a možnost setkat se se zajímavými hosty. Jejich názor shrnula jedna ze slovenských účastnic, Katarína Ihnátová. “Beru to jako příjemnou zkušenost. Bavíme se o různých tématech s lidmi, kteří tomu rozumí, a setkala jsem se s europoslankyněmi, což bylo velmi inspirativní.” Podle jiné z účastnic, Pavlíny Hanzové, pomáhá projekt zlepšovat kritické myšlení, argumentační schopnosti a celkové povědomí o Evropské unii.

“Našim cílem je, aby si středoškoláci vyzkoušeli, jak funguje Evropská unie. Během semináře budou diskutovat o legislativním návrhu, vyzkouší si vyjednávání mezi členskými státy v Radě a poslanci v Evropském parlamentu s cílem vytvořit koalice, které jim pomohou při závěrečném hlasování.,” říká koordinátor projektu v České republice, Michael Murad z EUTIS, o.p.s. „Díky zapojení do projektu mohou středoškoláci také vyjádřit svůj názor na různé problémy, kterých si všímají oni sami jak na národní, tak na evropské úrovni a zároveň mohou sami přispět k řešení těchto problémů. Chceme, aby zažili, že na jejich názoru záleží a proto budeme se závěry debat dále pracovat a předávat je politikům a úředníkům, kteří rozhodují.“

“Považujeme za veľkú pridanú hodnotu, že tento projekt je československý,” dodává koordinátor za slovenskou stranu Tomáš Madleňák zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, “hoci sme sa v roku 1993 rozdelili, opäť sme sa stretli v EÚ. Dúfame, že aj týmto projektom EÚ a to, čo nám prináša, priblížime aj mladým ľuďom, ktorí rozpad spoločného štátu nezažili, a výhody spoločného členstva v Únii považujú za samozrejmé”.

Semináře v regionech České republiky proběhnou od poloviny října postupně v Pardubicích, Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Hradci Králové, Brně, Jihlavě, Ostravě, Ústí nad Labem, Liberci a Olomouci. Obdobné semináře se uskuteční i v osmi slovenských městech. Na aktivity v regionech naváže pětidenní modelové zasedání institucí EU na konci ledna 2020 na Slovensku. Celý ročník projektu ve školním roce 2019/2020 zakončí v březnu jednodenní konference v Brně.

První ročník “Rozhoduj o Evropě” proběhl již v roce 2008 v Olomouci a od té doby se středoškoláci v rolích evropských politiků do tohoto města pravidelně vraceli. Projekt “Staň se na den tvůrcem evropské politiky” organizoval Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR od roku 2012, přičemž navázal na úspěšný projekt „Staň se na den poslancem Evropského parlamentu“. Od roku 2015 se do projektu zapojilo také Zastoupení Evropské komise v ČR. Od roku 2016, kdy došlo ke spojení těchto aktivit pod hlavičkou “Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky”, se do projektu zapojilo více než 1000 středoškoláků z celé České a Slovenské republiky z mnoha různých typů škol.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře projektu v České republice jsou uskutečněny díky spolupráci s Eurocentry spadajícími pod Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v České republice. Partnery projektu jsou Europe Direct Česká republika, Konrad Adenauer Stiftung, Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, Centrum pro evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Další informace naleznete na webu www.rozhodujoevrope.cz a na facebookové stránce.

Další aktuality