Konference zakončila Evropský týden mládeže a workshopy Budoucnost máme ve svých rukou

Konference zakončila Evropský týden mládeže a workshopy Budoucnost máme ve svých rukou

Praha 21. června 2021 – Bezmála 60 mladých lidí z celé České republiky se v pondělí 21. června 2021 sjelo do Prahy, kde se konala závěrečná konference projektu Budoucnost máme ve svých rukou. V jejím průběhu účastníci regionálních workshopů prezentovali své návrhy, jak řešit problémy, které sužují jejich okolí. Sami si tak určili, jaká témata chtějí se zbytkem společnosti komunikovat.

Studentské projekty se zabývaly širokou škálou témat – od vzniku školní a krajské studentské samosprávy, obnovy zeleně v Beskydech, až po snížení potravinového odpadu ve školní jídelně. Jednotlivá vystoupení a projekty poté hodnotila odborná porota, ve které zasedli Lukáš Borovička, Šimon Presser a Soňa Hoigerová (všichni za DZS), Zuzana Wildová (Česká rada dětí a mládeže) a Viktor Vágner (Zastoupení Evropské Komise v ČR). Na základě hodnocení poroty byly vybrány tři nejlepší projekty, jejichž autoři získali věcné ceny. Třetí místo získal projekt vzdělání seniorů v Karlových Varech, který prezentoval Dominik Černý ze Škola Můj Projekt Mánesova v Sokolově. Místo druhé získal projekt Ekologie chutná nejlépe s cílem snížit potravinový odpad ve školní jídelně na Gymnáziu Dašická v Pardubicích. Vítězkami se pak staly Běla Šlanhofová, Anežka Zezulová a Natálie Ehrenbergerová z Masarykovy střední školy v Letovicích s projektem Komunitní zahrada v Letovicích.

Smyslem workshopů „Budoucnost máme ve svých rukou“, které proběhly v online podobě v rámci Evropského týdne mládeže pro mladé lidi z celé ČR, bylo představit možnosti občanské participace vedoucí k řešení problémů, jež mladí lidé ve svém okolí vnímají. Na závěrečné konferenci se sešlo 9 vybraných týmů.

Účastníky konference přivítal a jejich aktivity ocenil koordinátor Erasmus+ a Evropského sboru solidarity a Inclusion officer Lukáš Borovička (DZS). Poté byly Viktorem Vágnerem (ZEK ČR) představeny projekty Evropské komise v České republice a probíhající akce ke Konferenci o budoucnosti Evropy. Možnosti participace na evropském dialogu mládeže pak prezentovala koordinátorka Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží Zuzana Wildová (ČRDM). Po bloku úvodních prezentací následovala hlavní část programu, a to prezentace vybraných devíti studentských projektů.

Cílem konference však nebylo pouze představení studentských projektů, ale také poskytnutí praktických tipů a návodů na to, jak být i nadále aktivní. I proto byl do programu zařazen workshop s názvem „Možnosti participace mladých lidí v České republice i v Evropě“. Zde svoji zkušenost s Evropským sborem solidarity představila ambasadorka DZS Markéta Čapková. Na ni navázala Michaela Doležalová (ČRDM), která představila Dialog mládeže, jeho cíle a možnosti, jak se do něj mohou mladí lidé zapojit. Herec Zdeněk Stejskal (Horácké divadlo Jihlava) následně sdílel s účastníky zpětnou vazbu týkající se formy jejich prezentace a tipy na kvalitní neverbální komunikaci. Závěrečná část konference byla zakončen zpětnou vazbou poroty ke všem projektům.

Workshopy a konferenci připravil Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací EUTIS, o.p.s.

Další aktuality