Konference v Bratislavě uzavře letošní ročník “Rozhoduj o Evropě”

Konference v Bratislavě uzavře letošní ročník “Rozhoduj o Evropě”

V pátek 10. listopadu proběhne v Bratislavě závěrečná aktivita letošního ročníku projektu Rozhoduj o Evropě. Během jednodenní listopadové konference budou sami účastníci z řad středoškoláků prezentovat výstupy ze všech částí projektu. Konference se zúčastní i politici, úředníci a odborníci, mezi které patří: Monika Beňová; Peter Hutta; Vladimír Müller a Vladimír Hanáček. Součástí programu bude i diskuse o zapojení mladých lidí do politického dění či představení programu Erasmus+.

Letošní ročník „Rozhoduj o Evropě” se nese ve znamení strukturovaného dialogu s mládeží a diskuse účastníků z řad studentů s odborníky, politiky či úředníky byly součástí každé z projektových aktivit, včetně 22 seminářů, které proběhly ve všech českých a slovenských krajích. Těch se zúčastnilo přes 650 studentů a 75 pozvaných hostů, kteří na místě společně diskutovali o tématech, která přímo na semináři zvolili sami středkoškoláci. Studenti mohli s pozvanými hosty diskutovat a hledat řešení problémů na místní, krajské, celostátní a evropské úrovni. O diskuse s pozvanými hosty (zejména z řad europoslanců) byl doplněn i program modelového zasedání institucí EU, které se uskutečnilo v září v Brně. Během těchto debat jsme se vrátili i k výstupům regionálních seminářů.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení účasti mladých lidí na veřejném dění, zejména s ohledem na dění celoevropské, a zároveň zapojit více mladých lidí do dialogů o politice a společenských otázkách. Stejně tak usilujeme o dosažení hlubší informovanosti o fungování a kompetencích institucí Evropské unie a o propojení aktivních mladých lidí nejenom v rámci regionů, ale i celé České republiky a Slovenska. „Rozhoduj o Evropě“ připravila česká nevládní organizace EUTIS spolu se slovenským Centrem pre európsku politiku. Projekt byl podpořen z programu Erasmus+. Partnery jsou Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Zastoupení Evropské komise v České republice a na Slovensku a Europe Direct Česká republika. Více informací o projektu najdete na webu: www.rozhodujoevrope.cz či na facebookové stránce: https://www.facebook.com/rozhodujoevrope.

Autor: Michael Murad, michael.murad@eutis.cz

Další aktuality