Jihomoravští studenti se na workshopu zabývali hlavně ekologickými tématy

Jihomoravští studenti se na workshopu zabývali hlavně ekologickými tématy

Brno, 10. 6. 2021 Závěrečný pátý workshop v rámci Evropského týdne mládeže s podtitulem “Budoucnost máme ve svých rukou” se uskutečnil ve středu 9. června. Během něj měli studenti z Jihomoravského kraje možnost seznámit se se svými vrstevníky z regionu, ale také diskutovat s pozvanými hosty o záležitostech, které trápí místa, ve kterých žijí. Mladí účastníci měli též možnost navrhnout řešení těchto identifikovaných nedostatků.

Cílem workshopů je především dát prostor mladým lidem k větší občanské participaci. V rámci zvolených tematických okruhů – inkluze a rozmanitost, zapojení do demokratického života, digitální transformace, životní prostředí a boj proti změně klimatu, proběhly plodné diskuse. Během workshopu na účastníky čekal různorodý program, přičemž důraz byl kladen na aktivní zapojení mladých účastníků formou interaktivních aktivit.

Jako tomu bylo již na předchozích workshopech, úvodní část obstaraly prezentace partnerů projektu, kterými byly Eurocentrum Brno zastoupené Nikolou Pavluskovou a Dobrovolnické centrum 67, které na akci reprezentovala Kateřina Kalábová. Obě dámy účastníky seznámily s aktivitami svých organizací a představily možnosti, které jejich centra nabízejí mladým lidem.

Na prezentace partnerských organizací pak navázali organizátoři semináře z EUTIS, o.p.s., kteří studenty seznámily s programem workshopu, možnostmi, které jim nabízí nový program Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, a také získali teoretický základ týkající se občanské participace, který mohl přijít účastníkům vhod v průběhu dalších interaktivních aktivit, které si pro ně realizační tým připravil.

Na prezentace navázala aktivita s názvem “Co se stane, když se to nestane”. Při té účastníci v týmech vymýšleli modelové situace a identifikovali, jaké následky by mělo, kdyby v dané věci nedošlo k občanské participaci. „To, že se občané nedokáží dosáhnout konsenzu, může vést až k občanské válce, což by mohl být velký problém v občanské participaci dovedený do extrému,“ podotkl jeden z účastníků. Další pak podotkl, že problém může být v tom, že lidé se bojí vystoupit z komfortní zóny a raději nevyvíjejí žádnou aktivitu.

Po této aktivitě proběhla debata, do které se již zapojili i hosté, kteří přijali pozvání organizátorů a připojili se k workshopu. Jmenovitě studentům předávali své zkušenosti a znalosti předsedkyně spolku Zvol si info Veronika Batelková, Kateřina Kalábová z Dobrovolnického centra 67, a také Dalimil Toman z Hnutí Brontosaurus.

Hlavní část programu přišla na řadu po obědové pauze, kdy se studenti rozdělili do týmů a začali pracovat na návrzích projektů, které měli za cíl řešit problémy, které sužují jejich okolí. Jihomoravští účastníci se primárně zaměřili na environmentální témata. Celkově byly na závěru semináře představeny tři koncepty projektů, kdy mladí lidé chtěli například vybudovat komunitní zahradu v Letovicích, řešit problematiku plastů a jejich obrovského množství, nebo také zvýšit zájem lidí o lepší přírodu.

Regionálními semináři ale projekt nekončí. Naváže na ně totiž celorepubliková konference, jež je naplánovaná na 21. června a na které budou představeny nejlepší návrhy projektů, se kterými studenti přišli při regionálních workshopech. Z těchto projektů budou odbornou porotou dále vybrány ty vítězné, které získají hodnotné ceny a díky možnosti konzultací s experty z Domu zahraniční spolupráce se významně posunou směrem k realizaci svých záměrů.

Workshopy připravuje Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací EUTIS, o.p.s. Partnerem tohoto workshopu byly Eurocentrum Brno a Dobrovolnické centrum 67.

Další aktuality