Jak se o Evropě rozhodovalo v Praze a Plzni?

Jak se o Evropě rozhodovalo v Praze a Plzni?

Brno, 29. 11. 2021 – Projekt „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ se dostal do své druhé poloviny, kdy si ho 2. listopadu vyzkoušeli studenti z Prahy a Středočeského kraje a 8. listopadu studenti z Plzně a Karlových Varů. Oba regionální semináře odehrávající se v rámci Konference o budoucnosti Evropy zahrnovaly jak vypjatá jednání Evropského Parlamentu a Rady Evropské unie tak debaty s významnými odborníky.

I v těchto městech studenti jednali o návrhu nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online. Agendu si vybrali již během přihlašování a pro tuto problematiku byla většina účastníků. Dalo by se říct, že stejně jako Evropská komise, tak i středoškolští studenti vidí v potírání terorismu online jasnou důležitost.

Díky simulaci jsme se dozvěděli, jak obtížné může být vyjednávání legislativy na půdě EU v reálném životě, naše zástupce bychom měli respektovat, jelikož jejich práce je důležitá a náročná,“ komentoval své dojmy po jednání jeden z účastníků simulace v Praze. „Díky semináři jsem si uvědomila, jak Unie může v praxi opravdu fungovat, ve škole se dotkneme historie, ale to, jak to chodí dnes, je již mimo naši výuku,“ sdělila nám europoslankyně plzeňského semináře.

Účastníci obou seminářů si zároveň uvědomili, že na společném jednání se musí obě instituce dohodnout, pokud chtějí návrh přijmout. Proto se již během odděleného jednání scházeli v tzv. kuloárech a diskutovali o svých krocích. Pražský seminář byl jedinečný mimo jiné tím, že ministři a ministryně členských států EU předložili předsednictvu přes dvacet pozměňovacích návrhů.

Všichni studenti se do svých rolí ministrů, ministryň, europoslanců a europoslankyň vcítili opravdu výborně. I přes to, že návrh nakonec nebyl těsně přijat, udělali pro to své maximum. „Nepřijetí návrhu pro nás neznamená neúspěch, jsme rádi, že jsme si vyzkoušeli pracovat na konsenzu, což využijeme i v našem studentském životě,“ shodli se zástupci jedné frakce simulace Evropského parlamentu. Jelikož je simulace institucí soutěžní částí programu, první tři účastnící z každé instituce byli oceněni.

V debatě s pozvanými odborníky se studenti měli možnost vyjádřit k tématům o změně klimatu a životního prostředí, EU ve světě či evropské demokracii. Co se týče životního prostředí, studenti obou seminářů by rádi uvítali, kdyby byla celá problematika více komunikována s občany EU. „Jedná se o problém nás všech, a to je třeba si uvědomit, nesmíme podléhat dezinformacím, které jsou nejméně dle mého názoru v ČR hojně rozšířeny, kvůli tomu si pak lidé myslí, že problém řešit nemusí,“ komentovala studentka na pražském semináři. I během debatování o evropské demokracii se studenti dotkly problematiky dezinformací: „Nezávislost médií představuje jeden ze základů evropské demokracie, zároveň ale mohou být nositelem dezinformací, proto by se Unie měla více zaměřit na chránění jejich nezávislosti,“ i tento názor jednoho ze studentů podpořili ostatní účastnící plzeňského semináře.

Myšlenky studentů je možné zaznamenat na platformě Konference o budoucnosti Evropy a rovněž byly předány Evropskému dialogu mládeže, tudíž se k nim v nejbližší době vyjádří další odborníci.

Projekt „Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky” je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je server Euroskop.cz. Ve školním roce 2021/2022 probíhá projekt v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Fotogalerie

Praha, 2. 11. 2021

Plzeň, 8. 12. 2021

Další aktuality