Evropský týden mládeže pokračoval dalšími dvěma semináři „Budoucnost máme ve svých rukou“

Evropský týden mládeže pokračoval dalšími dvěma semináři „Budoucnost máme ve svých rukou“

České Budějovice a Brno 3. 6. 2021 Seznámit se s vrstevníky z regionu, diskutovat o problémech, které sužují jejich okolí a navrhnout řešení těchto nedostatků. Takovou možnost měli mladí účastníci, kteří se v tomto týdnu zapojili do regionálních workshopů v rámci projektu Budoucnost máme ve svých rukou. Ty se uskutečnily v pondělí 31. května pro Pardubický kraj a ve středu 2. června pro Jihočeský kraj.

Cílem projektu je především dát prostor mladým lidem k větší občanské participaci. V rámci zvolených tematických okruhů – inkluze a rozmanitost, zapojení do demokratického života, digitální transformace, životní prostředí a boj proti změně klimatu, proběhly plodné diskuse. Během workshopu na účastníky čekal různorodý program, přičemž důraz byl kladen na aktivní zapojení mladých účastníků formou interaktivních aktivit.

První část obou seminářů obstaraly seznamovací aktivity, během kterých měli studenti možnost se vzájemně poznat, a také prezentace partnerů, konkrétně zástupkyň Eurocenter z Pardubic a Českých Budějovic. Následně se slova ujali organizátoři z EUTIS o.p.s., kteří účastníkům podrobně představili program semináře, aktivity Domu zahraniční spolupráce, možnosti, které nabízí nový program Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, a rovněž jim poskytli obecný úvod do občanské participace.

Poté následovala aktivita s názvem “Co se stane, když se to nestane”, při které účastníci v týmech přišli s modelovými situacemi a identifikovali, jaké následky by mělo, kdyby v dané věci nedošlo k občanské participaci. “Spousta lidí vidí pouze dva extrémy, řešení se přitom nachází často uprostřed. Klíčem k nalezení této střední cesty je přitom často vzdělávání,” uvedl v diskusi, která byla vedena po této aktivitě jeden z účastníků. Další pak zmínil, že “lidé si neuvědomují, že to, jak jednají, může ovlivnit spoustu dalších událostí v budoucnosti”.

Do následné debaty se již zapojili i hosté, kteří přijali pozvání organizátorů a obohatily průběh seminářů svými vhledy do řešených záležitostí. V Pardubickém kraji s účastníky diskutovaly Eva Janečková z Ekocentra Skřítek, Radomíra Kodetová z Krajské knihovny Pardubice a Jana Endyšová z Domu dětí a mládeže Kamarád v České Třebové, v kraji Jihočeském pak Růžena Šandová z hnutí Duha a Marcela Kubincová z ICM Jindřichův Hradec.

Po obědové pauze následovala hlavní část programu, kdy byli nejprve studenti seznámeni se základy projektového managementu, a poté ve spolupráci s výše zmíněnými hosty začali pracovat na návrzích vlastních projektů, které mají zlepšit svět, v němž žijí. V Pardubickém kraji mladí účastníci přišli se dvěma projekty, které se oba zaměřovaly na problematiku odpadového hospodářství – první cílil na zlepšení recyklace v Pardubicích, druhý na menší plýtvání. V Jihočeském kraji pak mladí lidé navrhli hned pět projektů, které se týkaly nejrůznějších oblastí, jako je vzdělávání seniorů o používání internetu, založení školního parlamentu, feminismus, zabezpečení psích parků či snížení produkce odpadů.

Po sérii krajských workshopů, z nichž zbývá realizovat ještě tři, bude projekt zakončen celorepublikovou konferencí 21. června, kde se představí nejlepší návrhy projektů. Z těch budou dále vybrány ty vítězné, jež získají hodnotné ceny a díky možnosti konzultací s experty z Domu zahraniční spolupráce se významně posunou směrem k realizaci svých záměrů.

Workshopy připravuje Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací EUTIS, o.p.s. Partnerem workshopu v Pardubickém kraji bylo Eurocentrum Pardubice, jihočeský seminář pak byl realizován ve spolupráci s Eurocentrem České Budějovice.

Další aktuality