Evropský týden mládeže oslavil své finále – známe nejúspěšnější studentské projekty workshopů „Demokracie a já“!

Evropský týden mládeže oslavil své finále – známe nejúspěšnější studentské projekty workshopů „Demokracie a já“!

Praha 20. května 2019 – Mladí lidé z celé České republiky prezentovali své návrhy, jak řešit palčivé problémy ve svém okolí na závěrečné konferenci v Praze. Sami si tak určili, jaká témata chtějí se zbytkem společnosti komunikovat. Jakými tématy by se měla podle nich společnost zabývat? O tom diskutovalo téměř 60 mládežníků.

Studentské projekty se zabývaly širokou škálou témat – od sběru použitého potravinářského oleje přes třídění odpadu, kulturní a sportovní život ve městech, až po zlepšení podmínek pro vzdělávání. Jednotlivá vystoupení a projekty poté hodnotila odborná porota, ve které zasedli: Libor Rouček (bývalý místopředseda Evropského parlamentu), Ludmila Johnová (Odbor komunikace o evropských záležitostech, Úřad vlády ČR), Zuzana Wildová (Česká rada dětí a mládeže) a Johana HoškováLudmila Vávrová (obě za DZS). Na základě hodnocení poroty bylo vybráno šest nejlepších projektů, jejichž autoři získali věcné ceny. Od šestého do čtvrtého místa se umístily projekty: Centrum třídí (České Budějovice), Market City Parking (Ostrava), Čeština bez hranic (České Budějovice). Třetí místo získal projekt občanského vzdělání na Litvínovsku a místo druhé projekt Informovanost národnostních menšin o životě na Rychnovsku. Vítězkami se pak staly Natálie a Eliška Šťastné s projektem Sběr použitého oleje v Krnově. Cena diváků putovala k týmu kolem projektu Čeština bez hranic.

Představit možnosti občanské participace, které vedou k řešení problémů, jež mladí lidé ve svém okolí vnímají a následná konzultace s programy, které poskytují na tyto projekty finanční prostředky, bylo smyslem workshopů „Demokracie a já“, které probíhaly v rámci Evropského týdne mládeže po celé ČR. Na závěrečné konferenci se sešlo 12 vybraných týmů.

Účastníky konference přivítal a jejich aktivity ocenil ředitel odboru pro mládež  Michal Urban (MŠMT). Jejich možnosti a důležitost zpětné vazby ocenila vedoucí sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže Lenka Henebergová (DZS) a v rámci dopoledního bloku samozřejmě nechybělo připomenutí aktivní účasti ve volbách od Jana Pátka a Kateřiny Blažkové z kanceláře Evropského parlamentu v České republice. Poté následovala hlavní část programu, a to prezentace vybraných dvanácti studentských projektů.

Cílem konference však nebylo pouze představení studentských projektů, ale i poskytnutí praktických tipů a návodů na to, jak být i nadále aktivní. I proto byla do programu zařazena diskuse s názvem „Buď aktivní, má to smysl!“. Zde svůj životní příběh představil bývalý europoslanec Libor Rouček. Výhody našeho členství v EU zdůraznila Ludmila Johnová (ÚV ČR), Zuzana Wildová (ČRDM) představila Dialog mládeže, jeho cíle a možnosti, jak se do něj mohou mladí lidé zapojit a Mikuláš Misterka (Česká středoškolská unie) se věnoval významu žákovských samospráv. Závěr konference byl pro účastníky příležitostí, jak se seznámit s dalšími možnostmi občanské participace.

Workshopy a závěrečnou konferenci připravil Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací EUTIS, o.p.s.

Další aktuality