EUTIS na Active Citizens Days v Oslu!

EUTIS na Active Citizens Days v Oslu!

Praha, 13. 9. 2019 – Ve dnech 10. a 11. září 2019 probíhaly v Norsku Active Citizens Days věnované občanskému vzdělávání a my jsme velmi rádi, že jsme mohli být u toho. Toto pracovní setkání zástupců organizací z celkem 11 evropských zemí připravil Norský helsinský výbor ve spolupráci s konsorcii pověřenými správou programu Active Citizens Fund z Bulharska, České republiky a Slovenska. Jeho účastníci se věnovali několika okruhům spojeným se současnými trendy a výzvami v občanském vzdělávání. Náš zástupce Michael Murad se ve své pracovní skupině věnoval tomu, jak můžeme prostřednictvím občanského vzdělávání podpořit participaci veřejnosti. Jak svou účast na setkání shrnul Michael: “Součástí programu nebyl jen prostor pro výměnu zkušeností mezi organizacemi, ale podařilo se nám navázat celou řadu kontaktů s partnery z Norska, ale i dalších zemí, se kterými bychom rádi v budoucnu spolupracovali na projektech pro mladé lidi, ale i pro pedagogy a pracovníky s mládeží.” Active Citizens Days se z České republiky kromě EUTIS, o.p.s. zúčastnili ještě zástupkyně Centra demokratického vzdělávání, Člověka v tísni, o. p. s., Charity Česká republika a EDUcentra, z.ú.

Další aktuality