Další ročník projektu Rozhoduj o Evropě byl úspěšně zakončen

Další ročník projektu Rozhoduj o Evropě byl úspěšně zakončen

Praha, Brno, 14. 12. 2018 Od čtvrtka 6. do neděle 9. prosince 2018 probíhalo v Brně setkání mládeže, na které dorazilo na 60 vybraných mladých lidí z celé České a Slovenské republiky. Ti si v průběhu závěrečné fáze projektu “Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky” vyzkoušeli, jak vypadá jednání Evropského parlamentu a Rady EU. Zároveň měli možnost setkat se a diskutovat se zajímavými hosty včetně europoslankyň Olgy Sehnalové a Martiny Dlabajové.

Akce se zúčastnili středoškoláci z různých škol, kteří se zapojili do předcházejících seminářů v českých a slovenských regionech. Program modelového zasedání institucí EU zahájili ve čtvrtek odpoledne Michael Murad a Silvia Boďová z o.p.s. EUTIS a Ria Struháriková, za Centrum pre európsku politiku. Po seznamovacích a ice-breakingových hrách následovalo slavnostní zahájení, o které se postarali první náměstek primátorky statutárního města Brna Petr Hladík, Igor Blahušiak, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a zástupce koordinátorky Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží Václav Kříž.

Druhý den byl zahájen zdravicí české eurokomisařky Věry Jourové, která účastníkům prostřednictvím videa popřála hodně štěstí do jednání o agendě. Tou byla směrnice o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb (řešící zdanění společností jako je např. Google či Amazon). Na základě hlasování účastníků pak bylo zvoleno nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online. Na eurokomisařku poté navázal Tomáš Madleňák z SFPA, který studentům představil instituce a legislativní proces v Unii.

Poté následoval hlavní bod dopoledního programu, a to strukturovaný dialog s mládeží, jehož se zúčastnili europoslankyně Martina Dlabajová a Olga Sehnalová, a také Igor Blahušiak z odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zuzana Wildová, koordinátorka Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog. Zmiňované osoby s rozhodovací pravomocí se studenty diskutovaly o čtyřech tématech, mezi které patřilo školství, pracovní mobilita a nezaměstnanost v EU, výhody a nevýhody členství v EU, a také problémy týkající se nedostatečné informovanosti Čechů a Slováků o Unii. Po dlouhé a bohaté diskusi pak zástupci všech čtyř skupin představili výstupy jejich práce, v nichž vedle výčtu problému navrhovali také to, co by se mělo změnit, aby situace byla lepší.

Po této aktivitě pokračoval program vystoupením Michaely Ducháčkové z Domu zahraniční spolupráce, která účastníkům představila mimo jiné možnosti, jak se zapojit do Evropského sboru solidarity nebo dalších aktivit podporovaných programem Erasmus+. Více o těchto možnostech je možné se dozvědět na webu Domu zahraniční spolupráce.

Dopolední program zakončil doktor Martin Hrabálek z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity, který představil agendy, o kterých studenti začali v zápětí jednat. Těmto jednáním se účastníci věnovali od pátečního odpoledne až do nedělního dopoledne, kdy celé modelové zasedání skončilo předáváním cen nejúspěšnějším účastníkům.

V sobotu odpoledne byla jednání přerušena prací s výstupy z diskusí, kdy se studenti rozdělili do menších skupin a v rámci čtyř tématických okruhů, které nás provázely již páteční diskusní aktivitou, připravovali svá stanoviska. Následně natočili video vzkazy, se kterými budou partneři zapojeni do projektu pracovat i nadále. Pro účastníky byl také připraven interaktivní znalostní kvíz, během kterého si mohli ověřit své vědomosti o Evropské unii a členských státech.

Účastníci oceňovali různorodost připraveného programu a možnost setkat se se zajímavými hosty. Jejich názor shrnula jedna ze slovenských účastnic, Katarína Ihnátová: “Beru to jako příjemnou zkušenost. Bavíme se o různých tématech s lidmi, kteří tomu rozumí, a setkala jsem se s europoslankyněmi, což bylo velmi inspirativní.”

Projekt Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR.

Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Modelové zasedání institucí EU bylo podpořeno z programu Erasmus+ a je organizováno ve spolupráci s Centrem pre európsku politiku.

Autoři: Michael Murad a Jan Jakovljevič

Další aktuality