Červencové setkání projektového týmu Rozhoduj o Evropě proběhlo na jižní Moravě

Červencové setkání projektového týmu Rozhoduj o Evropě proběhlo na jižní Moravě

Brno, 25. 7. 2022 – Organizační tým projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem Evropské politiky“ se mezi dny 22. až 24. července 2022 sešel v jihomoravských Hustopečích s cílem naplánovat nový ročník projektu, který odstartuje v průběhu září. Hlavním bodem programu byla příprava všech aktivit, které tým během následujících měsíců čekají. Základem projektu jsou regionální semináře – ty letos proběhnou ve všech krajských městech České republiky. Slovenská část týmu plánuje celkem čtyři semináře pro slovenské účastníky.

Středoškolští účastníci budou mít během letošního ročníku mimo jiné možnost vyjádřit se k aktuálním evropským otázkám v rámci probíhajícího Evropského roku mládeže. Nově mezi námi totiž vítáme několik nových partnerů! Organizace EUTIS o.p.s. se v roce 2022 stala regionálním partnerem sítě Eurodesk v České republice a díky spolupráci s Domem zahraniční spolupráce, příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se účastníci při našich aktivit dozví, jaké možnosti jim přináší Evropská unie nejen v mezinárodním vzdělávání.

Na začátku setkání zmínil Michael Murad, předseda správní rady EUTIS, o.p.s. historii organizace EUTIS a projektu Rozhoduj o Evropě a pozitivně přivítal to, jakým směrem se projekt vyvíjí již více než 10 let. Michaela Doležalová, zástupkyně koordinátorky Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, představila společné cíle pro 9. cyklus dialogu, kterými jsou inkluzivní společnost a udržitelná zelená Evropa a mezigenerační dialog. S oběma tématy se účastníci setkají nejen na regionálních seminářích, ale i během modelového zasedání institucí EU a závěrečné konference. Celý projekt je již tradičně součástí strukturovaného dialogu s mládeží, letos i s finanční podporou z programu Erasmus+.

Ludmila Johnová z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR členům týmu představila, jak se komunikuje aktuálně probíhající české předsednictví v Radě EU, jeho priority a možné příležitosti pro prezentaci projektu Rozhoduj o Evropě, který bude probíhat právě během jedné z nejprestižnějších zahraničně-politických událostí. Během setkání uspořádala Tímea Červeňová, projektová manažerka z organizace EUTIS, workshop ohledně praktické přípravy regionálních seminářů a představila organizačnímu týmu všechny úkoly, které je potřeba splnit pro úspěšný průběh každého regionálního semináře. V závěru programu představil člen projektového týmu Leon Tóth ostatním kolegům a partnerům návrhy agendy aktuálního ročníku regionálních seminářů. Následně proběhla diskuse nad třemi vybranými agendami, o kterých v reálném čase jednají také evropské instituce. O agendě budou studenti jednat na všech regionálních seminářích, ať už v roli poslanců Evropského parlamentu či ministrů v Radě EU.

Ve volném čase se tým vydal na skupinovou procházku na mandloňové sady a rozhlednu. Mandloňový sad je unikátním místem v České republice a Hustopeče jsou tímto místem proslavené. Víkend byl ukončen rozdělením úloh pro celý organizační tým. Veškeré aktuality, včetně termínů regionálních seminářů, můžete sledovat na našich webových stránkách a na sociálních sítích!

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře v České republice probíhají v rámci Evropského roku mládeže a jsou financovány z Evropské unie. Modelové zasedání a konference byly podpořeny z programu Erasmus+. Projekt je uskutečněn také díky podpoře Zastoupení Evropské komise v České republice a Konrad Adenauer Stiftung. Partnery projektu jsou Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Kancelář Evropského parlamentu v České republice, Europe Direct Česká republika, Dům zahraniční spolupráce, Centrum pro Evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Eurodesk Česká republika.

Další aktuality